ผู้จัดการ สสส.เยี่ยมศูนย์วิจัยความปลอดภัยเด็กฯ รพ.รามาธิบดี

ผู้จัดการ สสส. เยือน “ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก” ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด และองค์ความรู้ในการแก้ไขความปลอดภัยให้แก่เด็กในด้านต่างๆ

เมื่อเร็วๆ นี้ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินทางไปเยี่ยม รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทีมงาน ณ ชั้น 3 อาคารบำบัดน้ำเสีย ศูนย์วิจัยฯ รพ.รามาธิบดี

รศ.นพ.อดิศักดิ์กล่าวว่า ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2543 โดยได้ทำการศึกษาวิจัยถึงเรื่องการตายเด็ก (วัยเด็กเล็ก) ว่ามีสาเหตุใดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กเสียชีวิต พบว่าการตายในเด็ก โดยเฉพาะเด็กจมน้ำ เป็นอันอับ 1 และเรื่องรองลงมาคืออุบัติเหตุ แต่หากดูต้นเหตุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้ว ส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กเป็นหลัก เช่น การมีแหล่งน้ำในบ้าน แหล่งน้ำชุมชนไม่มีรั้วกั้นป้องกัน และอีกส่วนหนึ่ง ผู้ปกครองละเลยในการให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของเด็กที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวต่อว่า ศูนย์วิจัยฯ ได้จัดทำแผนดำเนินงานขึ้นมาในหลายข้อด้วยกัน โดยเฉพาะการจัดทำชุดโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ชุดความปลอดภัยในการจราจรในเด็ก ความปลอดภัยในการโดยสารจักรยานยนต์ ความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์ความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยาน ความปลอดภัยในรถโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานวิจัยเหล่านี้ได้รับทุนสนับสนุนมาจาก สสส. เป็นหลัก

“ในส่วนของการทำงานอยากให้ สสส. เข้ามาผลักดันหรือเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์วิจัยได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ภาคี และบุคคลอื่นได้รับทราบถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์วิจัย และยังเป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพราะ สสส. เป็นหน่วยงานหลักที่ภาคีหรือประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญ” หัวหน้าศูนย์วิจัยฯกล่าวสรุป

ด้าน ทพ.กฤษดา กล่าวว่า ทาง สสส. มีช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของเพื่อนภาคี อาทิ กลุ่ม “เพื่อนภาคี สสส.” บนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปิดให้สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงฝากข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนได้

 

นอกจากนี้เพื่อนภาคี สสส. ยังสามารถติดตามสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.thaihealth.or.th และบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก “thai health promotion foundation” หรือหากต้องการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์, ปฏิทินกิจกรรม และประกาศต่างๆ สามารถส่งมาได้ที่อีเมลล์ [email protected] ค่ะ

 

 

เรื่องโดย : ปิยวรรณ นาทุ่งนุ้ย team content www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code