ผู้จัดการ สสส. สานสัมพันธ์ ‘มูลนิธิสุขภาพไทย’

ผู้จัดการ สสส. พร้อมทีมงานภาคีสัมพันธ์ เดินหน้าทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง ลงพื้นที่เยี่ยมภาคี “มูลนิธิสุขภาพไทย” โดยนายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

ผู้จัดการ สสส. สานสัมพันธ์ ‘มูลนิธิสุขภาพไทย’

เร็วๆ นี้ ทีมงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสสส. และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเดินทางสู่ มูลนิธิสุขภาพไทย เพื่อให้กำลังใจคนทำงานจิตอาสา ย้ำ สสส.พร้อมหนุนเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพคนทำงานให้เข้มแข็ง

นายวีรพงษ์ กล่าวต้อนรับคุณหมอกฤษดาและทีมงาน พร้อมพาเดินชมร้าน “ชมรมเพื่อนธรรมชาติ” จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรดูแลสุขภาพ และอาหารปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการเชื่อมโยงผู้บริโภคกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต

ผู้จัดการ สสส. สานสัมพันธ์ ‘มูลนิธิสุขภาพไทย’ ผู้จัดการ สสส. สานสัมพันธ์ ‘มูลนิธิสุขภาพไทย’

จากนั้น นายวีรพงษ์ ได้เล่าความเป็นมาของมูลนิธิฯ ว่า มูลนิธิสุขภาพไทย เดิมมีชื่อว่า โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2522 ในสังกัดมูลนิธิโกมลคีมทอง โดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจากตำรับตำราและประสบการณ์ของชาวบ้าน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ จนกระทั่งเดือนตุลาคม ปี 2539 ได้เปลี่ยนสถานะและชื่อเป็น “มูลนิธิสุขภาพไทย” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่ขยายออกไปหลายด้าน ด้วยเล็งเห็นว่า การเสริมสร้างให้เกิดสุขภาวะสำหรับคนส่วนใหญ่นั้น จำเป็นต้องใส่ใจกับทุกมิติของสุขภาพ ตั้งแต่ร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปัญญา เพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของแต่ละบุคคล จนถึงสังคมโดยรวม

เลขาฯมูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทางมูลนิธิมี 2 โครงการที่ทำงานร่วมกับ สสส. คือ “โครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์” ซึ่งเป็นขบวนการ “ทำบุญ ด้วยการเป็นอาสา” ที่เอื้อให้อาสาสมัครทุกคนเข้าถึง “ประโยชน์ตน และผู้อื่น” อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างสุขและเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกายและอารมณ์ต่อเด็ก ดำเนินการในสถานสงเคราะห์ 4 แห่ง ได้แก่ ที่จังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด และที่กรุงเทพฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ผู้จัดการ สสส. สานสัมพันธ์ ‘มูลนิธิสุขภาพไทย’ ผู้จัดการ สสส. สานสัมพันธ์ ‘มูลนิธิสุขภาพไทย’

อีกโครงการคือ “แผนงานสร้างเสริมระบบสุขภาพชุมชน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ” เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดูแลสุขภาพคนในชุมชน ผ่านหน่วยบริการพื้นบ้าน อย่างเช่น บ้านหมอยา วัด และศูนย์บริการสุขภาพในพื้นที่ รวมถึงการฟื้นฟูวิถีการดำเนินชีวิตคนในชุมชน ทั้งการดูแลแม่และเด็ก การอยู่ไฟหลังคลอด การส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวดพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้านกับการบำรุงสุขภาพ และเร็วๆ นี้เรากำลังจะจัดโครงการผ้าป่าพันธุ์ไม้ “ปลูกยารักษาป่า” ในพื้นที่เครือข่ายหมอพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังในการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เพิ่มขึ้น

ด้าน ทพ.กฤษดา กล่าวว่า ยินดีที่ได้มาเยี่ยมมูลนิธิสุขภาพไทย รู้สึกชื่นชมในความเสียสละของคนทำงานจิตอาสา และสสส.เองก็ต้องการจะเปลี่ยนมุมมองใหม่ ไม่อยากให้มองความสัมพันธ์ระหว่างภาคีและ สสส.ว่าเป็นเพียงผู้รับทุนกับผู้ให้ทุนเท่านั้น แต่เป็น “เพื่อน” ที่จะร่วมกันทำงาน และ สสส.เอง ก็มีความมุ่งหมายที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของคนทำงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านไอที การประชาสัมพันธ์ การผลักดันนโยบายสู่สาธารณะ เป็นต้น เพราะเชื่อว่า เมื่อภาคีมีความเข้มแข็ง นั่นหมายถึง สสส.ก็เข้มแข็งไปด้วย

เรื่องโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน team content www.thaihealth.or.th

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code