ผู้จัดการ สสส.ลงพื้นที่เยี่ยม “มูลนิธิเมาไม่ขับ”

หมอกฤษดา รุกสานสัมพันธ์เพื่อนภาคี “มูลนิธิเมาไม่ขับ” แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกับ นพ.แท้จริง พร้อมสนับสนุนคนทำงานรุ่นใหม่สานงานต่อ


ผู้จัดการ สสส.ลงพื้นที่เยี่ยม “มูลนิธิเมาไม่ขับ”


เมื่อเร็วๆ นี้ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ นางสุภาวดี ถิระพานิช ที่ปรึกษาด้านภาคีสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) พร้อมด้วยทีมงานสำนักภาคีสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมมูลนิธิเมาไม่ขับ โดยมีนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิฯ และนายสุรสิทธ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ


ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ทพ.กฤษดา กล่าวว่า “ภาคี” คือหัวใจที่สำคัญที่สุดในการทำงานของ สสส. จึงตั้งใจมาเยี่ยม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง สสส.กับภาคี ในฐานะเพื่อนที่ทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันอีกด้วย


“การออกเยี่ยมเพื่อนภาคีต่างๆ เป็นความตั้งใจของ สสส.ที่ต้องการสัมผัสกับสภาพการทำงาน รวมทั้งความเป็นอยู่ที่แท้จริงของภาคี เพื่อที่ สสส.จะได้เข้าไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การอบรมด้านสื่อ เว็บไซต์ ระบบจัดการฐานข้อมูล เพราะหากภาคีมีความเข้มแข็ง ก็จะส่งผลให้การทำงานของ สสส.มีความเข้มแข็งไปด้วย” ผู้จัดการ สสส. กล่าว


ผู้จัดการ สสส.ลงพื้นที่เยี่ยม “มูลนิธิเมาไม่ขับ”


ผู้จัดการ สสส. กล่าวปิดท้ายว่า สิ่งสำคัญอีกประการที่มีความเป็นห่วงคือ “การสร้างคนรุ่นใหม่” เข้ามาทดแทนคนทำงานเดิม เนื่องจากการทำงานภาคสังคม เป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามาเรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์ จะช่วยให้องค์กรมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน


นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิชด้าน นพ.แท้จริง ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการมาเยี่ยมของ ผู้จัดการ สสส.ในครั้งนี้ พร้อมทั้งพูดถึงการทำงานของมูลนิธิฯ ว่า อุปสรรคที่สำคัญของการรณรงค์ “เมาไม่ขับ” คือจะทำอย่างไรให้กระแสสังคม ให้คนได้ตระหนักถึงอันตรายของการเมาแล้วขับอยู่ตลอดเวลา โดยใช้การกระตุ้นผ่านกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ อาทิ กิจกรรมส่งไปรษณียบัตรหยุดความตายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นต้น


“ความสำเร็จส่วนหนึ่งของมูลนิธิฯ เกิดจากการสนับสนุนของ สสส. ที่ช่วยในการขับเคลื่อนการทำงานของมูลนิธิฯ เพราะทำให้เรามีเวลาทำงานรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ผู้ขับขี่มากขึ้น ทั้งการรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ และการสวมหมวกกันน็อก ซึ่งจะส่งให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดน้อยลง” เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าว

เรื่องโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน Teamcontent www.thaihealth.or.th
 


 

Shares:
QR Code :
QR Code