ผุดโครงการสร้างสรรค์ถวายในหลวง

รีไซเคิลเพื่อพ่อหลังพบขยะเพิ่ม

 

ผุดโครงการสร้างสรรค์ถวายในหลวง

 

 

          แต่ละคนได้สร้างขยะเฉลี่ยคนละมากกว่า 200 กิโลกรัมต่อปี ทำให้ปริมาณขยะสูงขึ้นทุกปี โดยเฉลี่ยมีปริมาณสูงถึง 15 ล้านตันต่อปี จึงน่าจะร่วมแรงร่วมใจกันรีไซเคิลและคัดแยกวัสดุตั้งแต่ต้นทาง โดยล่าสุด สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการ “84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัม ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ” ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 โดยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจรวบรวมวัสดุรีไซเคิลจากทั่วประเทศให้ได้รวม 84,000 ตันหรือ 84 ล้านกิโลกรัม ภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการแล้ว ทีมผู้บริหารของสถาบันฯ ร่วมรับวัสดุรีไซเคิล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้เข้าร่วมแสดงเจตจำนง ในการจะช่วยรวบรวมวัสดุรีไซเคิลรวมกว่า 59,633,660 กิโลกรัมแล้ว ภายในเวลา 1 ปี นับจากนี้ไป

 

          จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษในปี 2552 ปริมาณขยะเกิดขึ้น 15.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับปี 2551 ประมาณ 0.08 ล้านตัน หรือร้อยละ 0.53 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ในขณะที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่เพียงร้อยละ 20.65 ของขยะที่เกิดขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ในปีมหามงคล 2554 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา จึงได้จัดตั้งโครงการดังกล่าว พร้อมสร้างแนวคิด “บรรจุภัณฑ์ไม่ใช่ขยะ” ให้คนไทยเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว และการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สู่เป้าหมายที่จะรวบรวมวัสดุรีไซเคิลจากทั่วประเทศให้ได้รวม 84,000 ตันหรือ 84 ล้านกิโลกรัม ภายในระยะเวลา 1 ปี

 

          นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เริ่มที่หน่วยเล็กๆ จากที่บ้านก่อนทิ้งบรรจุภัณฑ์ลงถังลองพิจารณาดู หากเป็นสิ่งรีไซเคิลได้ จะช่วยลดจำนวนขยะได้ เพราะสามารถใช้หมุนเวียนเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้ไม่รู้จบ รวบรวมไว้ก็ได้คุณค่าเป็นตัวเงิน หรือบริจาคเข้าร่วม “โครงการ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัม ร่วมใจ รีไซเคิลเพื่อพ่อ” เช่น ขวดแก้ว, ขวดน้ำพลาสติก, กระป๋องเครื่องดื่ม, กล่องเครื่องดื่ม และกล่องกระดาษ เป็นต้น

 

         หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันการจัดการ บรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ติดต่อเบอร์โทร.0-2272-1552-3 หรือดูที่เว็บ www.tipmse.or.th

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

 

 

update : 02-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code