‘ผอ.บ้านวังตลับ’ ปลื้มคว้ารางวัลครูดี ต้นแบบ ‘สถานศึกษา-ชุมชน’

ที่มา : ข่าวสด 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


'ผอ.บ้านวังตลับ' ปลื้มคว้ารางวัลครูดี ต้นแบบ 'สถานศึกษา-ชุมชน'  thaihealth


'ผอ.บ้านวังตลับ' ปลื้มคว้ารางวัลครูดี ต้นแบบ 'สถานศึกษา-ชุมชน' ผนึกต้านอบายมุข


นางกมลทิพย์ สงค์ดำ ผอ.โรงเรียนบ้านวังตลับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครศรีธรรมราช เขต 2 หนึ่งในครูผู้ได้รับรางวัลครูดี ไม่มีอบายมุขต้นแบบ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวต่อยอดมาจากการดำเนินโครงการสถานศึกษา ชุมชนควบคุมปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) ในพื้นที่ จ.นครศรีฯ ปกป้องเด็กและเยาวชนควบคุมการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง สร้างพื้นที่ปลอดภัยลดปัญหา เหล้า บุหรี่ ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งใน สถานศึกษาและชุมชน ที่จัดโดยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 12 ร่วมกับศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)


"รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้ และในนามโรงเรียนได้ส่งผลงานประกวดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร โดยใช้แนวคิดและหลักการ 4 ประสาน 2 ค้ำ ได้แก่ การประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้ปกครองนักเรียนส่วน 2 ค้ำ ได้แก่ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในท้องถิ่นและชุมชน โดยดำเนินตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ คือป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างจริงจังกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ" นางกมลทิพย์กล่าว


ด้านนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับครูทั้ง 100 คนที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ ทั้งซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ และเพื่อนครู โดยเฉพาะการปกป้องเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดปัญหาจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน และอบายมุขต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่ดีมีความปลอดภัย เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ และสอดรับกับสนองนโยบาย "นครปลอดภัย ปลอดยาเสพติด" ของจังหวัดได้เป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ