ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม

ที่มา : แผนสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


ภาพประกอบจากแผนสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม thaihealth


ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม ดึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม องค์ความรู้ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาโดยมีจุดเริ่มต้นจากชุมชน


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 59  นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.  ร่วมกับ เครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ จัดกิจกรรมชุมนุมทางความคิด “ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม” ด้วยเห็นว่า City of Literature หรือเมืองวรรณกรรม คือ  1 ในชุมชนเมืองสร้างสรรค์ โครงการเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO ที่เมืองเชียงใหม่มีศักยภาพมาพร้อมกับความท้าทายด้วยความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม องค์ความรู้ ผลงานวรรณกรรม ตลอดจนเป็นที่รวมของผู้สร้างสรรค์ นักคิด และนักเขียน นำมาสู่จุดเริ่มต้นกระบวนการส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมชุมชนทางความคิดครั้งนี้ ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่เริ่มต้นจากชุมชน มีภาคส่วนต่างๆ ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมกระตุ้นให้คนในเมืองได้อ่านและตระหนักถึงคุณค่าของงานวรรณกรรม 


ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม thaihealth


ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เชียงใหม่นครแห่งการอ่านสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต” นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย หัวข้อ “วิกฤตและโอกาสของผลงานสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์” โดย คุณสิโรตม์ จิระประยูร เจ้าของร้านหนังสือ The Booksmith  และในภาคบ่ายเข้มข้นกับการเสวนา จากเครือข่ายนักเขียน นักแปล และบรรณาธิการนิตยสารชั้นนำของประเทศ อาทิ คุณมาลา คำจันทร์, คุณโตมร ศุขปรีชา ,คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ และผู้ดำเนินรายการคุณกรรณิกา เพชรแก้ว มาแลกเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองด้านต่างๆ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2016 ภายใต้แนวคิด “New Originals” ที่นำเสนอผลงานออกแบบจากความคิดสร้างสรรค์ ทักษะฝีมือช่าง และวัสดุท้องถิ่นที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่


ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม thaihealth


การจัดงานชุมนุมทางความคิด “ผลักดันเชียงใหม่ สู่เมืองวรรณกรรม” นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างชุมนุมเมืองวรรณกรรมให้เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างวัฒนธรรมรักการอ่าน นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเติมเต็มความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการร่วมกันผลักดันให้เชียงใหม่เป็นหนึ่งในเมืองวรรณกรรมโลก

Shares:
QR Code :
QR Code