ผลสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในประเทศล่าสุดในปี 2553

 

 

พบว่าร้อยละ 99 อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย มีการปนเปื้อนเพียง 5,751 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 1 

ผลสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในประเทศล่าสุดในปี 2553 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้สุ่มตรวจสารปนเปื้อน 8 ชนิดจากทั่วประเทศ ได้แก่ สารเร่งเนื้อแดง สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน สารกันรา ยาฆ่าแมลง น้ำมันทอดซ้ำ อะฟลาทอกซิน และจุลินทรีย์ก่อโรค รวมทั้งหมด 517,175 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 99 อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย มีการปนเปื้อนเพียง 5,751 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 1 โดยตรวจพบจุลินทรีย์ในอาหารปรุงสำเร็จมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมาคือสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงป่นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 7 และน้ำมันทอดซ้ำ ที่ใช้ในการทอดขนมต่างๆ ร้อยละ 5 จะเร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินการเข้มงวด ลงโทษตามกฎหมาย เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code