ผลสำรวจมะกันชี้วัยรุ่นท้องก่อนวัย เหตุดูหนังยั่วยุทางเพศ

รายการตลกแชมป์ยั่วยุสูงสุด-ต่ำสุดคือเรียลลิตี้

ผลสำรวจมะกันชี้วัยรุ่นท้องก่อนวัย เหตุดูหนังยั่วยุทางเพศ 

          ผลศึกษาในสหรัฐฯ ชี้รายการบันเทิงบางประเภทส่งผลทางลบต่อเยาวชน เพราะพบว่า วัยรุ่นที่ดูรายการโทรทัศน์มีเนื้อหายั่วยุทางเพศมักตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และวัยรุ่นที่เล่นวิดีโอเกมรุนแรงมักมีพฤติกรรมก้าวร้าว

 

          คณะนักวิจัยเปิดเผยในวารสารกุมารเวชศาสตร์ว่า ผลการศึกษานาน 3 ปีนี้เป็นงานแรกที่ชี้ว่า การดูรายการโทรทัศน์เนื้อหายั่วยุทางเพศ มีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น แม้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นในสหรัฐฯ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้อง พวกเขาศึกษากับเด็กอายุ 12-17 ปี จำนวน 718 คน สอบถามทั้งหมด 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2544-2547 เรื่องพฤติกรรมการดูโทรทัศน์ พฤติกรรมทางเพศและการตั้งครรภ์ พบว่ามีเด็กตั้งครรภ์ 91 คน เด็กที่ดูรายการโทรทัศน์เนื้อหายั่วยุทางเพศมากที่สุด 10 คนแรก มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2 เท่าที่จะตั้งครรภ์ หรือทำให้ผู้อื่นตั้งครรภ์เมื่อเทียบกับเด็กที่ดูรายการโทรทัศน์ประเภทนี้น้อยที่สุด 10 คนแรก รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหายั่วยุทางเพศมากที่สุดคือ รายการตลก

 

          ส่วนรายการเรียลลิตี้มีเนื้อหาแบบนี้น้อยที่สุด และแทบไม่เห็นรายการใดย้ำแง่มุมเชิงลบ ความเสี่ยง และความรับผิดชอบของการมีเพศสัมพันธ์

 

          ทั้งนี้ แม้ว่าอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์ในสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 แต่ยังถือว่าสูงอยู่เมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมอื่น เด็กอายุ 15-19 ปี เกือบ 1 ล้านคน หรือเท่ากับ 1 ใน 5 ตั้งครรภ์ทุกปี ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์โดยไม่เจตนา เด็กเหล่านี้มักต้องเลิกเรียน รับความช่วยเหลือจากรัฐและมีชีวิตยากจน

 

          ผลการศึกษาอีกชิ้นที่นักวิจัยจากสหรัฐฯ และญี่ปุ่นร่วมกันประเมินเด็กอเมริกัน 364 คน เด็กญี่ปุ่น 1,200 คน อายุ 9-18 ปี พบว่าเด็กที่เล่นวิดีโอเกมเนื้อหารุนแรงมักแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้เด็กใช้ความรุนแรงในภายหลัง สำหรับเวลาที่เด็กอเมริกันใช้เล่นวิดีโอเกมนั้นเฉลี่ยสัปดาห์ละ 13 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

 

 

 

update : 03-11-51

Shares:
QR Code :
QR Code