ผงะ! ยอดอุบัติเหตุไทย ติดอันดับ 5 ของโลก

เร่งให้ความรู้บุคลากร วางมาตรการป้องกันครอบคลุม

 

 ผงะ! ยอดอุบัติเหตุไทย ติดอันดับ 5 ของโลก

          ที่ รร.โบ๊ทลากูน อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ คณะทำงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดนำร่อง (สอจร.) ภาคใต้ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติการแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด โดยมี นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เป็นวิทยากรร่วมกับบุคลากรจากส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุจาก 14 จังหวัดภาคใต้

 

          นพ.ธนะพงศ์ กล่าวว่า ทิศทางแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในปี พ.ศ.2552 – 2553 ได้กำหนดวิสัยทัศน์คนไทยปลอดภัยจากอุบัติภัยทางถนน โดยมีพันธกิจในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วและสร้างขึ้นใหม่ เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างและให้ความรู้และข้อมูลสำหรับการพัฒนานโยบาย และใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในพื้นที่

 

          ผจก.ศวปถ. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การทำงานจะมีการพัฒนาระบบข้อมูลในด้านการจัดการและการเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร เช่น สาเหตุ ความถี่ ช่วงเวลา สถานการณ์ของผู้บาดเจ็บ ซึ่งการพัฒนากลไกและสนับสนุนงานวิจัยที่จำเป็นต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ พัฒนาบุคลากร โดยเพิ่มสมรรถนะในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรของบุคลากรที่เป็นแกนหลักและภาคีผู้เกี่ยวข้อง

 

          “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน ได้ถูกยกให้เป็นวาระแห่งชาติในปี 2548 และมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมาถึง 3 ระยะ แต่สถิติการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทยยังอยู่ใน 5 อันดับต้นของสถิติโลก มูลค่าความเสียหายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสูงมากกว่า 2 แสนล้านบาท คิดเป็น 2.8% ของ gdp จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนจะต้องหันมาช่วยป้องกันอุบัติเหตุอย่างจริงจัง” นพ.ธนะพงศ์กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update 02-03-52

 

Shares:
QR Code :
QR Code