ป้องเด็กจากภัยสื่อ เร่งหนุนสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

พร้อมชู การอ่านหนังสือเป็นวาระแห่งชาติ เร็วๆนี้  

 

ป้องเด็กจากภัยสื่อ เร่งหนุนสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้            สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมกับเครือข่าย 32 องค์กร ยื่นหนังสือสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันการอ่านหนังสือเป็นวาระแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี หนุนสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมเปิดตัวโปสเตอร์รณรงค์วันหนังสือเด็กแห่งชาติและวันหนังสือเด็กนานาชาติ

 

            นางริสรวล อร่ามเจริญ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (ส.พ.จ.ท.) เปิดเผยว่า สมาคมผู้จัดพิมพ์ ฯ และตัวแทน ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) ระเบียบวาระแห่งชาติ : การอ่านหนังสือ เพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดให้การอ่านหนังสือเป็นวาระแห่งชาติ

 

            ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะทำงานได้ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์การอ่าน ไว้ 3 แนวทาง ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การกระจายหนังสือให้เข้าถึงเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านในครอบครัว ชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และครูได้มีหนังสือที่เหมาะสมอย่างอย่างสม่ำเสมอ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมหนังสือที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม การสนับสนุนให้ผลิตหนังสือดี มีคุณภาพ ในราคาที่ถูก รวมไปถึงการส่งเสริมนักเขียน นักวาดภาพประกอบ การคัดสรรหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน และยุทธศาสตร์ปกป้องเด็กและเยาวชนจากสื่อที่เป็นภัยและเป็นอุปสรรคต่อการอ่านหนังสือของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการควบคุมหนังสือและสื่อที่เป็นภัยต่อเด็ก เยาวชน และกระตุ้นให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสื่อมีจรรยาบรรณและระมัดระวังในการเผยแพร่มากยิ่งขึ้น

 

            นอกจากนี้ ในวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งทุกปี กำหนดให้เป็น “วันหนังสือเด็กแห่งชาติ” และเป็นวันหนังสือเด็กสากลนั้นในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นประเทศอุปถัมภ์ในการจัดทำวันหนังสือเด็กนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ในประเทศต่างๆจำนวนกว่า 70 ประเทศ ที่เป็นองค์กรสมาชิก ibby (international board on book for young people) และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสนันสนุนให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ตลอดจนครูตระหนักถึงการส่งเสริมการอ่าน มูลนิธิซิเมนต์ไทย ให้การสนับสนุนในการจัดทำโปสเตอร์วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และวันหนังสือเด็กนานาชาติ ซึ่งวาดภาพโดยอาจารย์จักรพันธ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ จำนวน 10,000 แผ่น เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

update 14-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code