ป้องกัน-แก้ไขปัญหาการดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา

ที่มา : แฟนเพจ สคล ภาคตะวันออก รายงานโดย ฝ่ายสื่อบูรพาไร้พ่าย


ภาพประกอบจากแฟนเพจ สคล ภาคตะวันออก รายงานโดย ฝ่ายสื่อบูรพาไร้พ่าย


ป้องกัน-แก้ไขปัญหาการดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา thaihealth


จัดการอบรมแกนนำในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา


เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่ายภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก จัดการอบรมแกนนำในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ ปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการอบรม


ภายในงานมีกิจกรรม Learn & Share กระบวนการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาและประสบการณ์ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้าในพื้นที่ โดย วิทยากรจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และเครือข่ายตำบลสุขภาวะ สำนัก 3 สสส.  แนวทางการช่วยเหลือและบำบัดผู้เสพและผู้ติดเหล้า 1) แนวทางแพทย์วิถีธรรม โดย ผู้แทนแพทย์วิถีธรรม 2) แนวทางการบำบัดเชิงพุทธและแนวทาง Self-help group โดย ผู้แทนแผนงานการพัฒนาระบบดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) 3) แนวทางสติบำบัด โดย วิทยากรจากกรมสุขภาพจิต

Shares:
QR Code :
QR Code