“ปิ๊งส์เด็กเฮ้ว” รวมพลัง หยุด อ้วน

          "โรคอ้วนในวัยเด็ก" ถือเป็นภาวะที่คุกคามอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ป่วยโรคอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าในรอบ 18 ปี ดังนั้นการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มจาก "วัยเด็ก" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการเลือกรับประทาน "อาหาร" ที่มีประโยชน์ "ออกกำลังกาย" สม่ำเสมอ และดูแลรักษา "อารมณ์" อย่างสมดุล หรือหลัก "3อ." นับเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน


/data/content/25355/cms/e_bcefijnq2679.jpg


          เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือภาคีเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน มูลนิธิสร้างเสริมสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน จัดโครงการ "ปิ๊งส์เด็กเฮ้ว นักผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาวะสร้างแรงบันดาลใจปี 2" เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้ชีวิตผ่านการผลิตสื่อต่าง ๆ อาทิ เรื่องสั้น การ์ตูนวาด สื่อดิจิตอลและอินโฟกราฟิก ภายใต้หัวข้อ "3 อ."


          นางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวถึงที่มาโครงการว่า สื่อในปัจจุบันมีผลต่อสังคมและประชาชนอย่างมาก สสส. จึงอยากสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านการสื่อสารและสร้างสื่อ ร่วมแสดงพลังเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนให้กับสังคม เพื่อให้ตระหนักถึงภัยโรคอ้วนและการสร้างสุขภาวะให้ตนเองและคนรอบกาย


/data/content/25355/cms/e_cejknstxz679.jpg          "สำหรับในปีนี้ โรคอ้วน นับได้ว่าเป็นโรคฮิตประจำปี และเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเราจึงต้องเร่งให้ความรู้ตั้งแต่วัยเด็ก โดยแนวคิดที่น้อง ๆ แสดงออกมาผ่านสื่อที่ประกวดนั้นจะถูกเผยแพร่ในทุกสื่อของ สสส. เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของการมีสุขภาวะที่ดีต่อไป"


          ด้านายพิริยะ ทองสอน เลขามูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน เล่าว่า โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 การประกาศผลรางวัลหัวข้อ "3อ." รางวัลชนะเลิศด้านสื่อดิจิตอลมีเดีย ได้แก่ ผลงานเรื่อง "ช่วยตัวเอง" จากทีม "Amigo" มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ผลงานเรื่อง "สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ทีม "มหรสพ" มหาวิทยาลัยศรีปทุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  คือ ผลงานเรื่อง "ระบาด" ทีม "ชื่อทีม" มหาวิทยาลัยศิลปากรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน "หึย…น่ารักอ่ะ" จากทีม "จบป่ะ" มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ "ยั้งอยาก" จากทีม "FAT" โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และรางวัลชนะเลิศด้านอินโฟกราฟิก คือ น.ส.นฤภร ชวาลทัต จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


          ด้านตัวแทนจากทีม Amigo นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มณฑ์ภัฒณ์ จีระวิวิธพร เล่าถึงผลงานว่า หลักคิดเรื่องคลิป "ช่วยตัวเอง" คือ เราเริ่มมองก่อนว่า "3อ." จะเริ่มต้นจากอะไรได้บ้าง คือเริ่มต้นจากตัวเราเอง ที่ต้องเริ่มคุมอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมอารมณ์ ก็จะ นำเรื่องราวนี้บอกต่อคนใกล้ตัว เพื่อสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ"/data/content/25355/cms/e_acdjlnpuw249.jpg


          ทางด้าน ธนกฤต ทองนพคุณ ตัวแทนจากทีม FAT นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชมเชย เล่าถึงการเสนอแนวคิดใน "ยั้งอยาก" ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตประจำวันที่เห็นอะไรก็อยากกินไปหมด โดยไม่ได้คำนึงว่าอาหารเหล่านั้นให้ประโยชน์กับร่างกายหรือไม่ จึงต้องการนำเสนอแง่มุมของการรู้จักยับยั้งและควบคุมตัวเองให้ไม่กินอาหารที่ไม่เกิดประโยชน์ รวมถึงต้องรู้จักหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วย


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code