‘ปิดเทอม เปิดชีวิต’ ชวนเด็กเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ช่วงปิดเทอมเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็ก หลายครอบครัวพาลูกไปท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ แต่สำหรับเด็กกลุ่มเฉพาะ ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ทำให้พวกเขาขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ ขาดโอกาสในการมีสุขภาวะที่ดี การมีตัวตนในสังคม และการเข้าไม่ถึงกิจกรรมสันทนาการ


'ปิดเทอม เปิดชีวิต' ชวนเด็กเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ thaihealth


โครงการ "ปิดเทอม เปิดชีวิต" Play & Learn จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง และกลุ่ม Music Sharing โดยมีเด็กและเยาวชนแกนนำจากชุมชนคลองเตย เยาวชนมอญ กลุ่มชาวไทยภูเขา จ.สุรินทร์ และเยาวชนแกนนำในพื้นที่ชุมชนเกาะยาวจังหวัดพังงา รวม 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม การสื่อสารความเข้าใจวิถีมุสลิมผ่านงานศิลปวัฒนธรรม


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ให้ข้อมูลว่า เพราะปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่มีค่าของเด็กที่จะได้เรียนรู้ โดยมีการสำรวจพบว่า เด็ก 42% อยากมีพื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัย สนุก และได้เรียนรู้ สสส.จึงพยายามรวบรวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยในปี 2561 สสส. มีการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับเด็กว่า "ปิดเทอม เปิดชีวิต" Play & Learn ที่เกาะยาว เราได้นำเด็กกลุ่มเฉพาะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กับเด็กในพื้นที่เป็นเวลา 5 วัน เด็ก ๆ จะได้ เห็นทักษะอาชีพทางทะเลของชาวบ้าน และวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ศิลปะ อาหาร ธรรมชาติ และดนตรีของพื้นที่ โดยสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้ในเมืองกรุง ขณะเดียวกันเด็กในพื้นที่เองก็จะได้เรียนรู้มุมมองของเด็กกลุ่มเฉพาะ สร้างความเข้าใจร่วมกัน และมองเห็นคุณค่าของกันและกัน


ด้าน นางสาวศิริพร พรมวงศ์ หรือครูแอ๋ม หัวหน้าโครงการดนตรีเพื่อการแบ่งปันกลุ่ม Music Sharing เผยว่า เริ่มแรกทางตน และหมอนิล-นพ.มารุต เหล็กเพชร ผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาเยาวชนในพื้นที่เกาะยาว มีแนวคิดที่อยากให้เด็กกลุ่มเฉพาะทั้งชุมชนคลองเตย เยาวชนมอญ กลุ่มชาวไทยภูเขา และเยาวชนในเกาะยาว มาเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นกระบวนการสร้างคนให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนคิดและดูแลจัดการกิจกรรมร่วมกัน


ครูแอ๋ม เล่าต่อว่า เด็กแต่ละกลุ่มต่างมีความสามารถที่ต่างกันเราจึงให้เด็กร่วมออกแบบกิจกรรมแบ่งเป็นฐาน ให้เยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน เช่น กลุ่มเยาวชนมอญ และคลองเตยที่เก่งด้านการเล่นดนตรีก็จัดเป็นเวทีแสดงให้เขาได้แสดงความสามารถซึ่งเด็ก ๆ ได้เสนอว่าจะนำเพลงไทยมาร้องเป็นภาษามอญให้ฟัง ด้านกลุ่มชาวไทยภูเขาก็นำภูมิปัญญาพื้นบ้านการทำนกหวีดดินมาให้ลองทำ ขณะที่เยาวชนเกาะยาว ก็นำการใช้สีธรรมชาติในการวาดภาพ การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมในการปฏิบัติและข้อห้ามต่าง ๆ ของชาวมุสลิม และดนตรีพื้นบ้านภาคใต้มาถ่ายทอดร่วมกัน


มาที่ตัวแทนกลุ่มเยาวชนมอญ นายกองชาน สินธุ หรือซี อายุ 17 ปี เล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการให้ฟังว่าก่อนที่จะเดินทางมาได้ศึกษาเกี่ยวกับชาวมุสลิม และเกาะยาว ผ่านอินเทอร์เน็ตมาก่อนทำให้มีคำถามมากมาย เช่น ทำไมผู้หญิงต้องคลุมผ้า ทำไมละหมาดต้องทำทุกวัน ฯลฯ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทำให้เข้าใจเหตุผลของวัฒนธรรมศาสนาอิสลามที่ชัดเจนมากขึ้น ที่ผ่านมาเคยเดินทางไปกับครูแอ๋มในที่ต่าง ๆ มากมาย ทุกที่มีเรื่องราวให้เรียนรู้ต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือมิตรภาพที่ได้จากคนในพื้นที่


ซี เล่าต่อว่า ตนมาจากมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา ที่นั่นก็มีความเชื่อที่ต่างกัน จึงเข้าใจว่าทุก ๆ ที่ของโลกมีความแตกต่าง นอกจากตนได้เรียนรู้หลายอย่างจากเกาะยาวแล้ว ก็ได้นำความรู้ของตนเองมาถ่ายทอดให้ทุกคนในเกาะยาวได้เห็นด้วย โดยได้นำดนตรีผสมผสานระหว่างไทยและมอญมาถ่ายทอดในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมผ่านเสียงดนตรี


'การเรียนในห้องเรียนก็มีความสำคัญ แต่การได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในช่วงปิดเทอมจะยิ่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เราได้ ครูแอ๋มมักจะสอนให้ผมรู้จักเปิดใจในการคุยกับคนอื่นเสมอ" นายกองชานกล่าว


ขณะที่เยาวชนในพื้นที่เกาะยาว นางสาวรูวัยดา ชูวรรณรักษ์ อายุ 16 ปี เผยว่า ประชาชนในเกาะยาวเกือบทั้งหมดเป็นชาวมุสลิม เมื่อได้เจอเพื่อนที่มาจากหลากหลายพื้นที่ทุกคนจึงมีความตื่นเต้น ในตอนแรกกลัวว่าจะเข้ากับพวกเขาไม่ได้ เช่นน้องที่มาจากคลองเตย ตอนแรกก็คิดภาพไม่ออกว่าเป็นยังไง แต่พอได้เจอกลับไม่รู้สึกแตกต่างกันเลย น้องสนใจที่จะเรียนรู้เรื่อง ต่าง ๆ ไปพร้อมกัน


ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com หรือ Facebook: Happy Schoolbreak

Shares:
QR Code :
QR Code