ปั่นเล่น ปั่นรู้

          ท่องวันเดียว เที่ยวแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับ อพวช. และ สสส. ในงาน “ปั่นเล่น ปั่นรู้” วันอาทิตย์ที่ 6 ก.ค. นี้


/data/content/24935/cms/e_adfhkoqrsw45.jpg


          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนนักปั่นร่วมสนุกพร้อมเปิดสมองให้กว้างกับเส้นทางแหล่งเรียนรู้ย่านปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 6 ก.ค.57 เริ่มต้น ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ระยะทางรวม 40 กม. สำหรับ 50 ทีมแรก (ทีมละ 4 คน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จะได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวันรวมของที่ระลึก (เสื้อยืดคอกลม) ติดต่อและสอบถามได้ที่ คุณพรนภา เจริญจิตต์ (น้ำอบ) หมายเลขโทรศัพท์ 09-2803-1986


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code