ปั่นเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยกิโล ร้อยดวงใจ”

ร่วมปั่นจักรยาน"ร้อยกิโล ร้อยดวงใจ ขับขี่ปลอดภัย ถวายในหลวง


 ปั่นเฉลิมพระเกียรติ


สคอ.- จ.สุพรรณบุรี – รพ.ศิริราช และ ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ร้อยกิโล ร้อยดวงใจ ขับขี่ปลอดภัย ถวายในหลวง"  รงค์สร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 ระยะทาง 109กิโลเมตร  จากสุพรรณบุรี – รพ.ศิริราช พร้อมนำรายชื่อผู้ลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นผู้ประพฤติตนใช้รถใช้ถนนที่ดี  จำนวน 9,999 รายชื่อและทางออนไลน์ จำนวน 89,574 รายชื่อ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ  ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 

                

ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์  จองพานิช   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานและนำถวายพระพรและถวายคำปฏิญาณตนพร้อมปล่อยขบวนรถจักรยาน ในงานปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ร้อยกิโล ร้อยดวงใจ ขับขี่ปลอดภัย ถวายในหลวง"  จัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช  –  จังหวัดสุพรรณบุรี และภาคีเครือข่าย  เพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และกระตุ้นเตือนจิตสำนึก  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558  ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  ประชาชนและเครือข่ายจักรยานในจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียงร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000  คน         

 

ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์  กล่าวว่า จากนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  (ศปถ.) ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐบาลในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน  ตลอดจนการดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชนเข้ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง สำหรับจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือ ร่วมใจ ที่จะรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย กระตุ้นเตือนจิตสำนึกความปลอดภัย  เพื่อลดความเสี่ยง ลดการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้เหลือน้อยที่สุด

 

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กล่าวว่า  กิจกรรมครั้งนี้เป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกการขับขี่ความปลอดภัยโดยใช้การปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยได้กำหนดระยะทางปั่นเป็น 2 แบบ คือ ปั่นแบบระยะสั้น  10 กิโลเมตร  เริ่มจากศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสิ้นสุดที่โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  และปั่นแบบระยะทางไกล คือ จากศูนย์ราชการสุพรรณบุรีถึงโรงพยาบาลศิริราช  ใช้เส้นทางหลักหมายเลข 340    ซึ่งจะแวะตามจุดต่างๆเพื่อร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางที่ผ่าน  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล  อ.บางซ้ายจ.พระนครศรีอยุธยา-ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรีและบริเวณแยกไฟฉาย -พุทธมณฑล ชุมชนบางกอกน้อย  กทม. และสิ้นสุดที่โรงพยาบาลศิริราช ตามลำดับ รวมระยะทาง 109 กิโลเมตร

 

ในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง จะรอให้การต้อนรับขบวนนักปั่น ณ ศาลาศิริราช 100  ปี  นำโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ. นพ. นริศ กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ  ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมถวายพระพรและนำรายชื่อของผู้ลงนามถวายคำปฏิญาณตนขับขี่ปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตน 3 ข้อ คือ 1. จะสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์  2. จะขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 3.จะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ที่ลงด้วยลายมือชื่อ จำนวน 9,999 รายชื่อและผ่านทางออนไลน์ จำนวน  89,574 รายชื่อ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ  ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพรียงกัน   


 


 


ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ