ปั่นบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 3

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สยามรัฐ


ปั่นบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 3 thaihealth


ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมปั่นสร้างเสริมสุขภาพ "ปั่นบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ" (ครั้งที่ 3) ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)


ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมปั่นสร้างเสริมสุขภาพ “ปั่นบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” (ครั้งที่ 3) ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) นายสาธิต ไกรนรา นายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” (ครั้งที่ 3) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรังและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนและสังคมให้มีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม รวมถึงเห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางและบริเวณเกาะกลางถนนให้ดูสวยงาม ร่มรื่น สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยสถานที่ในการทำความสะอาดของกิจกรรมฯ ครั้งนี้ คือบริเวณเกาะกลางถนนฯ (หน้าสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาวจ.ตรัง ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ กว่า 200 คน


ปั่นบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 3 thaihealth


โดย นายวิโรจน์ ตันธนาภินันท์ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย กล่าวว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการช่วยลดขยะซึ่งในส่วนของสวนพฤษกศาสตร์ทุ่งค่ายเองก็พยายามรณรงค์เรื่องการเก็บขยะต่าง ๆ และการลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยถือว่าช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง


ด้าน ดร.พิทักษ์ พงษ์ชัยคช ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง กล่าวว่า วันนี้ (23 มิถุนายน 2562) สาเหตุที่เลือกจัดกิจกรรมที่บริเวณทุ่งค่ายนั้นก็เพราะถนนเส้นนี้มีผู้ใช้รถใช้ถนนเยอะ หากมีขยะหรือเศษกิ่งไม้อยู่เกลื่อนถนนนอกจากจะดูไม่สวยงามแล้วยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายด้วย และวันนี้เป็นโอกาสเหมาะที่ทางสมาชิกในชมรมฯ เองร่วมแรงร่วมใจออกมาช่วยกันทำความสะอาดให้ถนนเส้นนี้ดูสวยงามมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code