ปลุกวัยใสตื่นรู้อาหารอินทรีย์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Patom


ปลุกวัยใสตื่นรู้อาหารอินทรีย์ thaihealth


ปลุกวัยใสตื่นรู้อาหารอินทรีย์ กระตุ้นกินผักผลไม้ วันละ 400 กรัม


จากผลสำรวจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กไทยที่เผยแพร่ออกมาจากหลายสำนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ล้วนระบุตรงกันว่า เด็กไทยมีปัญหาด้านโภชนาการ ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่เด็กส่วนใหญ่มักปฏิเสธ ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าควรบริโภคให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก และช่วยลดความเสี่ยงจากอาการเจ็บป่วย การเสียชีวิตด้วยโรคภัยต่างๆ


ด้วยเหตุนี้ โครงการปฐมเชื่อมโยงอาหารอิน ทรีย์สู่ผู้บริโภค ขับเคลื่อนโดย ร้านปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้เปิดปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้สู่รั้วโรงเรียน ผ่าน "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้านอาหารอินทรีย์ในโรงเรียน" สัญจรไปยัง "โรงเรียนบ้านคลองใหม่" อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หวังกระตุ้นเยาวชนตื่นรู้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ และรู้จักเลือกบริโภคผักและผลไม้อย่างปลอดภัย ในปริมาณที่พอเหมาะและพอเพียง เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยสอดแทรกความรู้ ถ่ายทอดผ่านฐานกิจกรรม ซึ่งสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างน่าประทับใจ


นายอนัฆ นวราช ผู้บริหารร้านปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ในฐานะหัวหน้าโครงการปฐมเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้านอาหารอินทรีย์ในโรงเรียน จัดขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ กระตุ้นให้หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคถูกต้องตามหลักโภชนาการ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่ในแต่ละวันร่างกายควรบริโภคผักและผลไม้ให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม


ปลุกวัยใสตื่นรู้อาหารอินทรีย์ thaihealth


ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี และช่วยลดความเสี่ยงจากโรคภัยต่างๆ เช่น หัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ ลดอัตราการป่วย และเสียชีวิตจากโรคภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับเด็ก โดยโรงเรียนบ้านคลองใหม่เป็นหนึ่งในโรงเรียนเป้าหมายในจังหวัดนครปฐมที่โครงการเข้าไปจัดกิจกรรมทอดแทรกความรู้ ให้เด็กได้ซึมซับและเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน


"การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการเล่น การลงมือทำ การสัมผัสประสบการณ์ตรงด้วยตัวเอง ผ่านการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ อย่างเช่นกิจกรรมที่เราเข้ามาส่งเสริมวันนี้ คือให้เขาได้ลงมือทำและเรียนรู้ด้วยตัวเอง อาทิ สอนให้ทำวุ้นผลไม้สดด้วยวัตถุดิบอินทรีย์ เล่นเกมความรู้เรื่องการบริโภคผัก 400 กรัม แนะนำข้อมูลโภชนาการผ่านอาหารกล่อง "Organic Express" จากร้านปฐมฯ ที่อุดมด้วยคุณค่าสารอาหารครบครันตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการปลูกผักอินทรีย์ โดยลงพื้นที่ปฏิบัติจริง สอนทำแปลง เพาะต้นกล้า และทดลองปลูกเอง ซึ่งเด็กๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ถือเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามาก


ด้าน ครูศุภากร จันทร์สุข ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ให้กับเด็กๆ จากที่ร่วมปลูกผักเกษตรอินทรีย์ในรั้วโรงเรียนมาแล้วในโครงการ "สามพรานโมเดล"


ปลุกวัยใสตื่นรู้อาหารอินทรีย์ thaihealth


"กิจกรรมครั้งนี้ของโครงการปฐมฯ ทำให้เด็กๆ ได้ความรู้ที่ลงลึกมากขึ้น ไม่เฉพาะรับประทานผัก-ผลไม้ปลอดสารเคมี แต่ต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้เด็กตระหนักรู้ว่าในหนึ่งวันเราควรบริโภคผัก-ผลไม้ให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ซึ่งไม่ใช่แค่การอ่านจากบอร์ดนิทรรศการ แต่เกิดจากเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งการได้ทดลองทานอาหารและผัก-ผลไม้อินทรีย์ มีทางเลือกเมนูใหม่ๆ เช่น สอนทำวุ้นผลไม้อินทรีย์ จากเดิมเด็กนิยมกินขนมห่อ"


ด.ญ.มนัสนันท์ โชคนิพนธ์ หรือน้องใบไม้ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ กล่าวถึงความประทับใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมว่า รู้สึกสนุกพร้อมทั้งได้รับสาระความรู้จากพี่ๆ ทีมงาน กิจกรรมที่ชอบเป็นพิเศษคือ เล่นเกมบันไดงู ตอบคำถาม ได้เรียนรู้การทำวุ้นผลไม้ ซึ่งทำเองได้ไม่ยาก ได้ลองชิมอาหารกลางวันที่ทำจากวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์ และได้รู้ว่าในแต่ละวันเราควรกินผัก-ผลไม้ไม่น้อยกว่า 400 กรัม โดยพร้อมจะนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อยังคนในครอบครัวต่อไป


เช่นเดียวกับ ด.ช.เมธา สิงห์โต หรือน้องบอม นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ สะท้อนความรู้สึกให้ฟังว่า เคยได้ยินตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการกินผักให้ครบ 400 กรัมต่อวัน แต่ไม่ได้ทดลองทำเอง และก็ไม่รู้ว่า 400 กรัมควรจะมีผักอะไรบ้าง แต่วันนี้ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มาก เพราะเขาบอกว่าไม่ใช่กินแค่ 400 กรัม แต่ต้องกินอย่างปลอดภัยด้วย นั่นคือผักและผลไม้ที่เรากินต้องเป็นอินทรีย์ คือปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี และที่สำคัญเราต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย ร่างกายถึงจะแข็งแรงและเรียนอย่างมีความสุข


ปลุกวัยใสตื่นรู้อาหารอินทรีย์ thaihealth


ด.ญ.นิยดา แก้วชมเชย หรือน้องขิง นักเรียนชั้น ป.6 บอกว่า กิจกรรมวันนี้สนุกมาก ทำให้เราได้ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ ปกติครูจะสอนให้เรารู้จักเลือกกินอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี สอนให้เราปลูกผักเป็น แต่วันนี้เราได้ความรู้เพิ่ม คือต้องกินผัก-ผลไม้ให้ได้อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ซึ่งความรู้นี้สามารถนำเอาไปบอกคนที่บ้านได้ด้วย


จากก้าวเล็กๆ ของโครงการปฐมฯ ที่เริ่มต้นจากการให้ความรู้สู่รั้วโรงเรียนเกี่ยวกับการบริโภคผัก-ผลไม้วันละ 400 กรัม ยังขยายผลไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กๆ ในเรื่องที่ใหญ่ขึ้น อย่างการเชื่อมโยงระบบอาหารอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอีกด้วย


ในเร็วๆ นี้ เด็กๆ จากโรงเรียนบ้านคลองใหม่เตรียมนำผลผลิตอาหารอินทรีย์แปรรูป เช่น ไอศกรีมโฮมเมด เห็ดอินทรีย์ย่าง มาจำหน่าย และพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้บริโภคโดยตรงในเมือง ภายในกิจกรรม "ออร์แกนิก  ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต" ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนที่ร้านปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ซอยทองหล่อ 23


ตามไปให้กำลังใจเด็กๆ พร้อมทั้งชม ช็อป ชิม สินค้าออร์แกนิก และร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆ ของโครงการปฐมฯ เชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภคกันได้ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30-17.30 น. สอบถามเส้นทางและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2084-8649

Shares:
QR Code :
QR Code