ปลุกพลังครู สร้างสรรค์หนังสือต้นฉบับเพื่อเด็กปฐมวัย

         แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส., องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,เทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านตูมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือภาพ นิทาน ศิลปะ และสื่อสร้างสรรค์”ให้แก่บุคลากรครูปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพในการประกวดคัดสรรหนังสือต้นแบบ โดยมี คุณระพีพรรณ พัฒนาเวช และคุณชีวัน วิสาสะ เป็นวิทยากร


/data/content/24915/cms/e_fklmqrz12458.jpg


         การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือภาพ นิทาน ศิลปะ และสื่อสร้างสรรค์”จัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูช่วงชั้นอนุบาลในโรงเรียนจากทุกอำเภอของจังหวัดขอนแก่นรวม 100 คน


        คุณระพีพรรณ พัฒนาเวช และคุณชีวัน วิสาสะ ได้แนะนำเทคนิคการสร้างหนังสือให้น่าสนใจสำหรับเด็ก เหมาะสมกับวัยพร้อมยกตัวอย่างสื่อโดยนำเสนอความคิดและประเด็นสำคัญ อาทิ การสร้างสรรค์หนังสือต้องให้เวลาในการออกแบบให้มาก อย่าพอใจกับการทำหนังสือในครั้งแรก ให้เวลากับการคิดเพิ่มอีกขั้น การเล่าเรื่องต้องมีเส้น/data/content/24915/cms/e_cefijrwy3468.jpgเรื่องเพื่อไม่ให้เรื่องกระจัดกระจายควรสร้างให้เด็กคิดแย้งเพื่อทำให้เด็กมีทักษะในการตั้งข้อสังเกต และพูดแสดงความคิดเห็น การสอนแบบแกล้งเด็กจะช่วยให้เด็กมีภูมิต้านทานทางความคิด เด็กๆจะชอบหนังสือที่ทำให้เขาได้จินตนาการในการสร้างเรื่องราวถึงแม้ในความเป็นจริงเขาอาจจะทำไม่ได้ เช่น “หนังสือต่อทางรถไฟ” ที่สอนให้เด็กได้คิดถึงวิธีที่จะต่อทางรถไฟ เพื่อพารถไฟไปถึงที่หมายให้ได้ การเลือกใช้คำใช้ภาษา ควรเป็นประโยคสั้นๆ เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงประโยคยาว เน้นย้ำตรงประธานบ่อยๆ


        สำหรับการสร้างสรรค์ภาพ ใครไม่เก่งวาดรูป อาจนำสิ่งของที่อยู่รอบตัวมาสร้างสรรค์ เช่น ภาพในนิตยสารเก่าๆนำมาตัดปะ การถ่ายภาพสิ่งของต่างๆ หรือใช้วิธีขดเชือก ตัดปะกระดาษเป็นรูป เป็นต้น การจัดวางรูปเล่มอาจ/data/content/24915/cms/e_abefijklmwx7.jpgเพิ่มลูกเล่นลงไป มีการพับไปมา เพื่อดึงดูดให้เด็กมีส่วนร่วมกับหนังสือ นอกจากนี้วิทยากรได้แนะนำคุณครูให้ทำความเข้าใจ วิเคราะห์หนังสือที่จะสอนให้ลึกซึ้ง อย่ามองแค่ผ่านๆควรมองให้ละเอียดมากขึ้น เพราะเด็ก จะช่างเกตมากกว่าผู้ใหญ่ “มองให้เห็น เพื่อเราจะได้มองไม่เห็นในส่วนที่เราพลาดไป” ครูชีวันกล่าว


       บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ครูผู้เข้าอบรมได้ทดลองสร้างสรรค์ร่างต้นฉบับและรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร เพื่อจัดทำต้นฉบับร่วมส่งประกวดหนังสือต้นแบบ เพื่อเด็กปฐมวัยของจังหวัดขอนแก่น ต่อไป


 


 


       ที่มา: แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

Shares:
QR Code :
QR Code