ปรับพฤติกรรม “ลดพุง” ชาวออฟฟิศ

          สสส. จัดเวิร์คช็อป “The firm องค์กรซ่อนอ้วน 2” ปรับพฤติกรรมชาวออฟฟิศ ลดพุง ลดโรค เผยองค์กรชั้นนำสนใจเข้าร่วม ชี้ผู้ป่วยโรค NCDs กลุ่มอ้วนลงพุงมีจำนวนมากที่สุด อันตรายเสี่ยงเบาหวาน ความดัน…

/data/content/26017/cms/e_adfiqsvwxz37.jpg

 

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวิร์คช็อป “The firm องค์กรซ่อนอ้วน 2” เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินของพนักงานในองค์กรภายใต้แนวคิด “ลดพุง ลดโรค” ร่วมด้วยองค์กรชั้นนำ อาทิ เอไอเอส เอไอเอ และไทยพีบีเอส

          นางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า จากรายการเรียลลิตี้ “The Firm องค์กรซ่อนอ้วน 2” ที่ได้รับความนิยมและก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวทางด้านสุขภาวะในองค์กรชั้นนำต่างๆ นั้น สสส. เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้จึงได้จัดเวิร์คช็อปเพื่อฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างองค์กรที่เข้าร่วม ในวันที่ 4 ตุลาคม 2557 โดยเน้นการหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนลงพุงของพนักงาน แต่ละองค์กรจะส่งตัวแทน 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคล และบุคลากรผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาวะประจำองค์กร มาเข้าร่วมอบรม โดยทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะหวังว่า ตัวแทนทั้ง 3 คนจะได้นำความรู้และผลที่ได้หลังการอบรมไปพัฒนาสุขภาวะภายในองค์กร เพื่อให้กลายเป็นองค์กรซ่อนอ้วนต่อไป

          นายสง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ สสส. กล่าวว่า ปัจจัยที่จะทำให้เกิดองค์กรซ่อนอ้วนที่สมบูรณ์แบบ คือ ผู้บริหารต้องจริงจังกับการรณรงค์ให้คนในองค์กรมีสุขภาพที่ดีและมีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยต้องมีการจัดกลุ่มบุคลากรที่มุ่งมั่นในเป้าหมายเพื่อผลักดันไปสู่ความสำเร็จ มีแผนปฏิบัติการรายปีที่ชัดเจน ทำได้จริง สภาพแวดล้อมต้องเอื้อต่อการสร้างหลัก 3 อ. อันประกอบไปด้วย อาหารที่ดี ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ และอารมณ์ที่สมดุล และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ควบคู่กับการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่คนในองค์กร

          ด้าน นพ.ปัญญา ไข่มุก รองประธานกรรมการบริหารแผนสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สสส. กล่าวว่า สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในประเทศไทยอยู่ภาวะที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะกลุ่มโรคอ้วนลงพุง ที่เกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย ซึ่งคนที่เป็นโรค NCDs ในกลุ่มนี้มีจำนวนมากที่สุด พนักงานองค์กรก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ประสบภาวะโรคอ้วนลงพุง เช่น บางคนเข้ามาทำงานไม่กี่ปีน้ำหนักกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากพฤติกรรมการชวนกันกิน และไม่ออกกำลังกาย องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการร่างนโยบายที่ชัดเจนว่า องค์กรไม่ต้องการคนที่ขาดสุขภาวะที่ดี เพราะเมื่อพนักงานป่วยบ่อยย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาเอง และทำให้การทำงานเกิดภาวะชะงักงัน

         สามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้ที่ www.thaihealthcenter.org หรือ โทร. 08-1731-8270

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code