ประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ที่มา : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ


ภาพประกอบจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ


ประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก thaihealth


HITAP เข้าร่วมประชุมนานาชาติการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก


เมื่อเร็ว ๆ นี้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) โดย ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการฯ  และนายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล นักวิจัยโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม “36th Health Technology Assessment Roundtable – Asia-Pacific” ในหัวข้อ Health Technology Assessment of Medical Devices and Diagnostics in Asia-Pacific เพื่อนำเสนอการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อาทิ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เข้าร่วมประชุมและอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ นครไทเป ประเทศไต้หวัน

Shares:
QR Code :
QR Code