ประยุกต์ ‘วีซีดีการ์ตูน’ ต้านภัยหวัด

สร้างสื่อเสริมสุขนิสัยเด็กวัยเรียน

 

 ประยุกต์ ‘วีซีดีการ์ตูน’ ต้านภัยหวัด

             กระแสความตื่นตัวขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ประชาชนหันมาสนใจเรื่องสุขนิสัย เพื่อเป็นการต้านภัยไข้หวัด 2009 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในเวลานี้ ดังกรณีการแจกจ่ายเจลสำหรับล้างมือในสถานที่ต่างๆ นั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีโครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขนิสัยและพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียน จ.ขอนแก่น” ถือเป็นการใช้นวัตกรรมที่มีส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด 2009 อีกช่องทางหนึ่ง

 

             รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้รับทุนโครงการวิจัยดังกล่าว เปิดเผยว่า จากการศึกษาการสร้างเสริมสุขนิสัยของเด็กวัยเรียนที่ผ่านมา พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดสื่อหรือนวัตกรรมที่จะใช้เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัย ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 

             โครงการจึงมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมลักษณะนิสัยขึ้น โดยจำเป็นต้องใช้ทั้งภาพและเสียงที่เคลื่อนไหว เพื่อให้เกิดการกระตุ้นประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด , การรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง ฯลฯ ไปจนถึงการล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย ซึ่งน่าจะสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด 2009 ในเวลานี้

 

             แม้จะอยู่ในช่วงของการดำเนินงานวิจัย แต่ปัจจุบันทางโครงการได้ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ในเด็กวัยเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยผลิตเป็นวีซีดีการ์ตูน ที่มีเสียงท้องถิ่นเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง ซึ่งสามารถเผยแพร่ให้แก่องค์กรหน่วยงานต่างๆ และโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับเด็กวัยเรียนถึงความสำคัญของสุขอนามัยต่อไป

 

             ผู้สนใจติดต่อขอรับ วีซีดีการ์ตูนดังกล่าวได้ที่ ทีมงานประชาสัมพันธ์ สำนัก 6 สสส. โทร.089-1203073, 089-6129512 และ 0815537553

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update 27-07-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code