ประชาชนไทยใช้ไอทีเพิ่มขึ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ประชากรอายุ6 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มการใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ28.2 ในปี 2547 เพิ่มเป็นร้อยละ 52.8 ในปี 2551 และการใช้คอมพิวเตอร์ของประชากรมีเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากร้อยละ21.4 ในปี 2547 เพิ่มเป็นร้อยละ 28.2 ในปี 2551 เป็นต้น


  ประชาชนไทยใช้ไอทีเพิ่มขึ้น


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ