ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “ชุดหูฟัง earphone Bluetooth” จาก สสส. จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณภาณุมาศ ดอนวิจิตร

2. คุณนิรมล สมหมาย

3. คุณวิเชียร ตุงคะ

4. คุณโสรยา คุณากาศ

5. คุณสมเจตน์ ค้าทวี

6. คุณสุดา ทรัพย์สิริโสภา

7. คุณประมวล ทองบุญเรือง

8. คุณพรพิมล ทองพันธุ์

9. คุณประวิตร แย้มพงษ์

10. คุณสกุลตลา เกิดพร

จ.สระบุรี

จ.แพร่

จ.นนทบุรี

จ.ลำพูน

จ.นครพนม

จ.หนองคาย

จ.สระแก้ว

จ.ปราจีนบุรี

จ.กระบี่

จ.ชลบุรี

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ