ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกม NUMBRIX ปริศนานับเลข 1-30 กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับที่ 137

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกม numbrix ปริศนานับเลข 1-30 กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับที่ 137 สำหรับคำตอบที่ถูกต้อง คือ
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกได้รับ “บอลดึ๋ง คลึงมือ” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ
 1. คุณวรภพ ทองบริบูรณ์
 2. คุณปัณฑิตา ศรีทะวงศ์
 3. คุณนพวรรณ ตั้งบุบผา
 4. คุณกัญญา สระสืบกุล
 5. คุณลัลน์ลลิต เรืองเดชสกุล
 6. คุณอดิพล ตันนิรันดร
 7. คุณปัทมา แคนยุกต์
 8. คุณภูริวัฑต์ นาคมุสิก
 9. คุณภรณ์นภา รัตนพงษ์
 10. คุณพัชรินทร์ นวลศรีทอง
 11. คุณกรรณิกา วิทย์สุภากร
 12. คุณน้ำฝน ประเทศรัตน์
 13. คุณชุลีพร สารประเสริฐ
 14. คุณชัญญา จินากูล
 15. คุณโสภา กาฬภักดี
 16. คุณวิฑูรย์ ทวีสุข
 17. คุณชัยโย อยู่พร้อม
 18. คุณวลัยพรรณ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย
 19. คุณภัทราภรณ์ สอนน่วม
 20. คุณวัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จ.ตรัง
จ.ชุมพร
จ.พังงา
จ.นครศรีธรรมราช
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.มหาสารคาม
จ.นครราชสีมา
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงหบุรี
จ.นนทบุรี
จ.นครปฐม
ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…
Shares:
QR Code :
QR Code