ประกวดสปอต “รวมพลังเด็กไทย ให้ได้กินนมแม่”

        มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประกวดสปอตโทรทัศน์  “รวมพลังเด็กไทย ให้ได้กินนมแม่” ชิงเงินรางวัลกว่า 70,000 บาท  เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมไทย   


/data/content/25680/cms/e_beijknrstx56.jpg


        มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัด โครงการประกวดสปอตโทรทัศน์ (VDO Clip) ประจำปี 2557 หัวข้อ ”รวมพลังช่วยให้เด็กไทยได้กินนมแม่”  ตั้งเป้าหมายรณรงค์กลุ่มคนรุ่นใหม่ตระหนักเข้าใจการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  พร้อมสร้างสรรค์สปอตโทรทัศน์คุณภาพ มอบเป็นของขวัญให้เด็กไทย ในโอกาสเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก (World Breastfeeding Week 2015) ระหว่างวันที่ 1 – 8 สิงหาคม 2558 ชิงเงินรางวัลกว่า 70,000 บาท


        แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดสปอตโทรทัศน์ (VDO Clip) ประจำปี 2557 ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานสปอตโทรทัศน์เข้าประกวด หัวข้อ ”รวมพลังช่วยให้เด็กไทยได้กินนมแม่” เนื่องจากต้องการสร้างสรรค์สื่อโฆษณารณรงค์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ทุกครอบครัวที่ได้รับชมสื่อคุณภาพ ตระหนักและเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างแท้จริง  


       “ปัจจุบันอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 12.3 ซึ่งถือว่าเป็นอันดับ 8 และต่ำที่สุดในอาเซียน สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะอิทธิพลของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทนมผงที่รุกคืบสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนว่า นมผงดีเทียบเท่ากับนมแม่ ทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทยอยู่ที่ในระดับที่ต่ำมาก ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเสียโอกาสในการสร้างประชากรที่มีคุณภาพ เพราะนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก มีสารอาหารที่จำเป็นมากกว่า 200 ชนิดและมีสารสร้างความเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันโรค และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ EQ และ IQ ซึ่งได้รับทางการพิสูจน์จากงานวิจัยจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ”


        มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศ ตระหนักในการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีคุณภาพ เนื้อหาสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อสปอตโทรทัศน์และจะได้นำมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ประจักษ์ ชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 70,000บาทและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย


          กติกาการเข้าร่วม


– เนื้อหารณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความยาว 30 วินาที


– ส่งบทโทรทัศน์ 1 หน้า A4 และผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายมีโอกาสผลิตสปอตโทรทัศน์


– ทีมละ 3 คนแต่ละสถาบันการศึกษาส่งผู้สมัครไม่เกิน 5 ทีม


         เกณฑ์การตัดสิน


– คุณภาพของงาน 50% ด้านเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการผลิต


– คุณค่า 50% มีคุณค่า เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม


          กำหนดการ


– เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2557- 30 กันยายน 2557


– ประกาศผลรอบที่ 1 (20ทีมสุดท้าย) 16 ตุลาคม 2557


– ผลิตผลงานสปอตโทรทัศน์ 20 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557


– เปิดรับผลโหวตจากผู้ชมทางบ้าน 1 – 25 มกราคม 2557


-ประกาศผลรอบสุดท้าย 30 มกราคม 2558


 


          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaibreastfeeding.org หรือติดต่อมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย โทร. 02 354 8404, 08 1831 2264


 


 


        ที่มา: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

Shares:
QR Code :
QR Code