ประกวดนวัตกรรม ‘กาย จิต ปัญญา สังคม’

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สยามรัฐและแฟ้มภาพ


ประกวดนวัตกรรม 'กาย จิต ปัญญา สังคม' thaihealth


สสส. ชวนผู้สนใจร่วมประกวดนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ 'กาย จิต ปัญญา สังคม' ครั้งที่ 2


"เครื่องอัดขยะพลาสติก" เครื่องมือเพื่อลดขนาดขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทถุงพลาสติก เช่น ถุงก๊อบแก๊บ ถุงพลาสติกใส่อาหาร ถุงนม ถุงกาแฟ ถุงเครื่องดื่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นขยะที่มีน้ำหนักเบาแต่กินพื้นที่ เครื่องอัดขยะเป็นการจัดการขยะพลาสติกให้มีขนาดเล็กลง โดยพัฒนาเครื่องอัดขยะถุงพลาสติกให้เป็นก้อน ซึ่งปรับจากเครื่องอัดระบบไฮโดรลิกเป็นระบบคันโยกอัดก้อนพลาสติกใช้แรงคนประมาณ 3 คน และมีสลักซ้ายขวาเพื่อแกะเอาก้อนพลาสติกออกด้านหน้าได้ โดยขยะ 1 ก้อน จะใช้พลาสติกบีบอัดรวมกันประมาณ 15-20 กิโลกรัม


โครงงานนวัตกรรม "npk easy" จากโรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการแก้ปัญหาชุมชน ทั้งปัญหาโภชนาการ อาหารปนเปื้อนสารเคมี มลพิษที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจจากการลักลอบเผาเศษใบไม้ และส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น จิ้งหรีดแช่แข็ง ปุ๋ยมูลไส้เดือน ผักสลัดปลอดสาร ทั้งหมดนี้ใช้วิธีการดึงเอาทรัพยากร และคนในชุมชนเข้ามาร่วม เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีและพัฒนาให้ชุมชนหนองป่าครั่งเกิดความยั่งยืน


ประกวดนวัตกรรม 'กาย จิต ปัญญา สังคม' thaihealth


"เสาหลักนำทางจากยางพารา" ผลงานระดับอาชีวศึกษาผลงานที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ คือ "ทีมสี่สหาย-สายช่าง" จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พัฒนาเสาหลักกิโลเมตรและเสากั้นโค้งที่สร้างขึ้นจากยางพารา เพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ พร้อมทั้งติดตั้งระบบเตือนภัยและ GPS ที่สามารถแจ้งเหตุและส่งพิกัดสถานที่เกิดอุบัติเหตุผ่านแอพพลิเคชั่น LINE มายังศูนย์กู้ภัยเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และยังช่วยตอบโจทย์รัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำอีกด้วย


ผลงานนวัตกรรมข้างต้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น


ประกวดนวัตกรรม 'กาย จิต ปัญญา สังคม' thaihealth


ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ว่า สสส. เชื่อในพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่จึงได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (THAIHEALTH INNO Awards) เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในรูปแบบแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มาพร้อมโจทย์ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตรมอบให้


"ในปีนี้การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ปวช. แต่ละระดับ ที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้ประสบการณ์ครั้งสำคัญจากการเข้าร่วมกิจกรรม Work shop บ่มเพาะความรู้ในการเป็นนักนวัตกรรุ่นใหม่ โดยมีพี่เลี้ยงเป็นบุคคลชั้นนำของประเทศในด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และจะได้รับทุนสนับสนุนอีกทีมละ 10,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาชิ้นงานให้เกิดขึ้นจริง" ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว


สำหรับเยาวชนและสถานศึกษาที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.thaihealth.or.th/inno กำหนดส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 และในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 จะประกาศผล 20 ทีมที่เข้ารอบเวิร์กช็อป กับ สสส. ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2562

Shares:
QR Code :
QR Code