ปภ. เตือน 26 จ. ระวังพายุฝน 19-23 พ.ค.นี้

โดยเฉพาะที่ลุ่มแม่น้ำ-ลาดเชิงเขาเสี่ยงสูง!!

 

ปภ. เตือน 26 จ. ระวังพายุฝน 19-23 พ.ค.นี้

           กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 26 จังหวัดแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ลาดเชิงเขา ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2552

 

           พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งสั่งกำชับมิสเตอร์เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยแจ้งข้อมูลสถานการณ์ภัยแก่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯในพื้นที่ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที สำหรับชาวเรือและชาวประมงแถบทะเลอันดามันให้เพิ่มความระมัดระวังการเดินเรือในระยะนี้

 

         นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงวันที่ 19 – 23 พฤษภาคมนี้ ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและตกหนักในบางพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มจากภาวะฝนตกหนักที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

 

           กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ประสานให้ 26 จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด

 

           รวมทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากพายุฝนที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินในระยะ 4 – 5 วันนี้ (วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2552) พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที

 

           รวมทั้งสั่งการให้มิสเตอร์เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย แจ้งเตือนประชาชน รวมทั้งรายงานข้อมูลสถานการณ์ภัยให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที และหากเกิดสถานการณ์รุนแรงในจังหวัดใด ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที

 

           นายอนุชา กล่าวเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มริมแม่น้ำทั้ง 26 จังหวัด ให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฝน หากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานในพื้นที่และสังเกตพบสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติ เช่น น้ำเปลี่ยนสีเป็นสีเดียวกับสีดินบนภูเขา ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สัตว์ป่ามีอาการแตกตื่น รวมทั้งมีเสียงดังมาจากป่าต้นน้ำ ให้รีบอพยพและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

 

           โดยอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด เพราะอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มขึ้นได้ สำหรับชาวเรือและชาวประมงในทะเลอันดามัน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้ด้วย

 

           สุดท้ายนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

 

 

update 19-05-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ