ปปส.ผนึก 8 องค์กรช่วยผู้เสพยา

/data/content/23651/cms/ackloqrxz349.jpg

          ป.ป.ส.ลงนามร่วมกับ 8 หน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาผู้ติดยาเสพติดไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวอีก ที่สำนักงานป.ป.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา

          เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ ป.ป.ส. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการป.ป.ส. แถลงความร่วมมือ 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานป.ป.ส. ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมคุมประพฤติ สสส. และสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล

          ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด คดีความรุนแรงในครอบครัว และคดีที่มีโทษไม่ร้ายแรง ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ต้องหาในช่วงวิกฤตของชีวิต เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสเลือกแนวทางการ ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

          พล.ต.อ.พงศพัศกล่าวว่า สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือของทั้ง 9 หน่วยงานในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด และการกระทำผิดในคดีอาชญากรรมอื่นๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนั้นพบว่า ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากวังวนของยาเสพติด แต่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา ไม่มีทางออก พอพ้นโทษก็มักกลับไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมๆ และย้อนกลับไปสู่วงจรของยาเสพติดโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม จึงเป็นอีกหนึ่งทางออกในการให้คำปรึกษากับผู้ที่หลงผิดได้

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code