ปตท. เอส 1 มั่นใจ ไร้พุง

         เครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดกิจกรรมที่บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด โดยมีทีมวิทยากรไปออกบูธ และบรรยายความรู้เรื่องการบริโภคและการออกกำลังกาย ที่ site งาน เอส 1 อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร


/data/content/24577/cms/e_dgijkoquwy37.jpg


        โดยกิจกรรม "เอส 1 มั่นใจไร้พุง" ได้จัดเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และได้ผนวกเอากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพพนักงานเข้าร่วมด้วย โดยมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และรับสมัครแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพ


/data/content/24577/cms/e_agjmqrvz1237.jpg


       ได้รับเกีรยติจาก คุณภคพงศ์ วิเศษสินธุ์ จาก Fit-d และทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณพศิษฐ์ คณาศิริชัยนนท์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ วิทยากรจากเพจ “เมื่อวานป้าทานอะไร?” ร่วมเป็นวิทยากรด้วย


 


 


        ที่มา: เครือข่ายคนไทยไร้พุง

Shares:
QR Code :
QR Code