บุหรี่เพิ่มนิโคติน เตือนภัยอี-ซิกาแรต

ชี้มีนิโคตินสูงกว่าบุหรี่ทั่วไปกว่า 10 เท่า

 

บุหรี่เพิ่มนิโคติน เตือนภัยอี-ซิกาแรต            หมอหทัยเตือนภัยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เตรียมบุกไทยมอมเมาเยาวชน ไม่มีใบยาสูบเป็นส่วนผสม แต่มีสารนิโคตินสูงกว่าบุหรี่ธรรมดากว่า 10 เท่า ชี้เป็นสารเสพติดมีฤทธิ์เท่าเฮโรอีน โคเคน ก่อให้เกิดโรคหัวใจ วอนทางการไม่อนุญาตนำเข้ามาจำหน่าย

 

            สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย  ออกคำแถลงเมื่อวันที่  12 มิถุนายนนี้ ถึงการคุกคามต่อสุขภาพโดยผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทยได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก “มอระกู่” ที่ปรากฏขึ้นเมื่อเดือนมกราคม  2546 ต่อมาอีก 1 ปีก็เกิด “บุหรี่ชูรส” ซึ่งจนบัดนี้เป็นเวลา 4-5 ปี  ก็ยังไม่มีมาตรการใดๆ ออกมาสกัดกั้น ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย และดึงเด็กไทยเข้าเป็นนักสูบหน้าใหม่จำนวนมาก

 

            นายแพทย์หทัย  ชิตานนท์  ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย  กล่าวว่า ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวที่จะนำ “บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์” (electronic หรือ e-cigarettes) เข้ามาในประเทศไทย ทั้งนี้ บุหรี่อิเล็กทอรนิกเริ่มประดิษฐ์คิดค้นในประเทศจีน โดยบริษัท ruyan และได้แพร่หลายไปทั่วโลกในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา บุหรี่ชนิดนี้ไม่มีใบยาสูบเป็นสารผสม มีแต่สารนิโคตินและสารเคมีโพรไพลีนไกลคอล ซึ่งบรรจุในรูปแท่ง (cartridge) ควบคุมโดยอิเล็กโทรนิกส์ขนาดจิ๋ว และเทคโนโลยีอะตอม เมื่อผู้สูบสูดบุหรี่ชนิดนี้ ลมจะถูกดูดผ่านเข้าไป การผสมโพรไพลีนไกลคอลเข้าไป ก็เพื่อให้ดูคล้ายควันบุหรี่

 

            ชุดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   มีแบตเตอรี่สำหรับอัดไฟไว้ในเครื่องเพื่อใช้งานเมื่อเจ้าของต้องการสูบ  แท่ง (cartridge) แต่ละเท่ง บรรจุนิโคติน 18 มิลลิกรัม เทียบกับบุหรี่ทั่วไป 1 มวน จะมีนิโคติน 1.2 มิลลิกรัม

 

            “เจ้าของผลิตภัณฑ์นี้อ้างความดีของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์  คือไม่มีควันที่มีกลิ่น ลมหายใจผู้สูบไม่มีกลิ่น ฟันไม่เหลือง ไม่มีควันบุหรี่มือสอง ที่สำคัญคือไม่มีสารทาร์ สารพิษ หรือสารก่อมะเร็ง และไม่มีเปลวไฟ ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นความจริง เพราะบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีใบยาสูบเป็นส่วนประกอบ  แต่ผู้ผลิตกล่าวความจริงเพียงครึ่งเดียว  เพราะสารนิโคตินในแต่ละแท่งที่ผลิตออกมานั้น มีมากถึง 18 มิลลิกรัม และไม่สามารถทราบได้ว่าผู้สูบจะได้นิโคตินเข้าไปในตัวจำนวนมากน้อยเท่าไรในการสูบแต่ละครั้งหรือแต่ละวัน ที่สำคัญคือนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์สูงเท่าเฮโรอีนและโคเคน  เป็นสารที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างกว้างขวางในหลายอวัยวะ” นพ.หทัยกล่าว

 

            ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยกล่าวว่า ระยะหลังผู้ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ยังได้นำสารชูรสเข้ามาผสมด้วย  โดยจะมีสารสังเคราะห์จากผลไม้ สมุนไพร และอื่นๆ แสดงว่าต้องการ “ล่า” เยาวชนอย่างแน่นอน  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ผ่านการวิจัยอย่างเป็นระบบ จึงไม่ควรอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายอย่างเด็ดขาด.

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update 13-06-51

Shares:
QR Code :
QR Code