บุหรี่ภัยร้ายใกล้ตัว ส่งผลแม้กระทั่งคนรอบข้าง

ถ้าวันนี้เราจะลองมองถึงสถิติที่เกิดจากพิษภัยของบุหรี่ที่ได้มีการวิจัยออกมาจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก จะพบถึงความน่ากลัวของพิษภัยจากบุหรี่มากทีเดียว


บุหรี่ภัยร้ายใกล้ตัว ส่งผลแม้กระทั่งคนรอบข้าง thaihealth


เริ่มจากข้อมูลที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือ พบว่าทุกวันนี้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 50,710 คน เฉลี่ยวันละ 142 คน และหากมองออกไปทั่วโลกจะพบว่าการสูบบุหรี่ได้คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปถึง 6 ล้านคนต่อปี นอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่อีกมากมาย อาทิโรคถุงลมปอดโป่งพอง โรคหัวใจและโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งปอด ปีละ 11,730 คน


มีข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข สหรัฐเอมริกาเปิดเผยว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งทั้งหมด 12 ชนิดคือ มะเร็งช่องปากและลำคอ กล่องเสียง หลอดลมและปอดหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ตับอ่อน ตับ ไตกระเพาะปัสสาวะ เม็ดเลือดขาวและมะเร็งปากมดลูก นอกจากนี้ควันบุหรี่ยังมีผลกระทบต่อคนรอบข้าง โดยมีสารก่อมะเร็งมากกว่า 70 ชนิด เมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานานจึงก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นเดียวกัน


ด้วยปัญหาดังกล่าว จึงเกิดการรวมตัวของผู้สูบบุหรี่ญาติและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่เปิดตัว “เครือข่ายผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่” เพื่อรณรงค์ และสร้างความเข้าใจให้สังคมตระหนักถึงพิษภัยและความสูญเสียจากบุหรี่


บุหรี่ภัยร้ายใกล้ตัว ส่งผลแม้กระทั่งคนรอบข้าง thaihealthศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวในการเปิดตัวเครือข่ายผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ว่า เครือข่ายนี้เป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงภัยและอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และที่ผ่านมาสมาพันธ์ฯ ได้จัดตั้งเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งมีองค์กรวิชาชีพสุขภาพเข้าร่วมกว่า 20 องค์กร แต่เฉพาะวิชาชีพสุขภาพยังคงไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อน จึงต้องร่วมกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิต่างๆ และเครือข่ายผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้เกิดเป็นเครือข่ายมากถึง 750 องค์กร โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ที่ไม่ใช่แค่ผู้สูบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่มือสองอีกด้วย โดยหวังว่าเครือข่ายผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ จะสร้างความตระหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในการลดจำนวนของผู้สูบบุหรี่ได้เพราะเราได้ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัดทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ในโรงงาน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่


ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อธิบายว่า บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 27 โรค ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในคนไทยแล้วไม่น้อยกว่า 1,500,000 คนที่ยังมีชีวิตอยู่ จากสถิติพบว่าในทุกๆ 1 คน ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ จะมีผู้ที่ป่วยจากการสูบบุหรี่ที่ต้องมีชีวิตอยู่กับโรคร้ายแรงเพิ่มขึ้น 3-4 ล้านคน ในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ป่วยต้องทนทรมานอยู่ประมาณ 2.5 ปี ก่อนจะเสียชีวิต และมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลงกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ราว 12 ปี นอกจากนั้นยังสร้างภาระทั้งทางร่างกายและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ให้กับคนในครอบครัวอีกด้วยบุหรี่ภัยร้ายใกล้ตัว ส่งผลแม้กระทั่งคนรอบข้าง thaihealth


นางสุจิตรา ชาญรถไฟ ผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เล่าให้ฟังว่า ตนเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ 26 ปี เนื่องจากสามีสูบเป็นประจำ จึงอยากรู้อยากลองจนกลายเป็นติดและสูบมาเรื่อยๆ จนอายุ 45 ปี จึงตรวจพบว่าตนเองเป็นโรคหัวใจ ซึ่งต้องกินยาตลอด เพราะไม่เช่นนั้นจะมีผลต่อสุขภาพทันที ทั้งแน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย และทำงานหนักไม่ได้ ส่วนสามีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวได้เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกจากการสูบบุหรี่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างมากในเรื่องค่าใช้จ่าย จึงอยากบอกให้คนที่สูบบุหรี่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรมากนัก แต่เมื่อวันหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ มันจะเกิดความสูญเสียและเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต เพราะไม่เพียงแต่คนสูบเท่านั้นแต่คนรอบข้างยังได้รับผลกระทบตามมาอีกมากมาย


ด้าน นักแสดงสาว บีม-วรานิษฐ์ จิราโรจน์เจริญ ทายาทตลกชื่อดัง “ดี๋ ดอกมะดัน” ที่เสียชีวิตจากโรคหอบ ซึ่งเกิดจากผลของการสูบบุหรี่ เล่าให้ฟังว่า พ่อของตนสูบบุหรี่หนักมากจนเกิดอาการช็อกหมดสติเป็นเจ้าชายนิทรานานกว่า 3 ปี ก่อนจะเสียชีวิต ต้องคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม. ในทุก 2 ชม. ต้องพลิกตัวเพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับและไม่สามารถกินอาหารได้เอง ซึ่งความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นเป็นเพราะพิษของบุหรี่ที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบหมดทั้งสิ้น ซึ่งตนก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียกับครอบครัวใครอีกเพราะการสูบบุหรี่


“ปานมณี”จึงขอชักชวนให้ชาวไทยทุกคนรักตัวเองรักคนข้างเคียง และเลิกสูบบุหรี่กันเถิดค่ะ


หม่อมหลวงปุณฑริกสมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคณะผู้บริหารร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต ต.หนองแสงอ.ปากพลี จ.นครนายก


 


 


ที่มา: http://www.naewna.com

Shares:
QR Code :
QR Code