บุรีรัมย์เริ่มแล้วงานกาชาดปลอดเหล้า

งานกาชาดภายในจังหวัดบุรีรัมย์หลายปีที่ผ่านมา พบปัญหาคือ มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือความรุนแรง และก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งปัญหาเรื่องการขาดสติของวัยรุ่นชาย และหญิง

บุรีรัมย์เริ่มแล้วงานกาชาดปลอดเหล้า

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ในปีนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดงานกาชาดปลอดเหล้าขึ้น โดยได้นำเข้าในวาระการประชุมจังหวัด เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี 2554 นี้ เป็นการจัดงานปลอดเหล้า ได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ปลอดเหล้า มีมติว่า บริเวณที่เป็นสถานที่ราชการให้เขตปลอดเหล้า ในส่วนทางเดินรอบนอกสถานที่ราชการขอความร่วมมือให้ปลอดเหล้าด้วย

บุรีรัมย์เริ่มแล้วงานกาชาดปลอดเหล้า บุรีรัมย์เริ่มแล้วงานกาชาดปลอดเหล้า

ไม่อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณงานทั้งหมด หากร้านค้าใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้ ขอให้ฝ่ายรักษาความสงบตรวจเฝ้าระวังให้เข้มงวดกวดขันมากขึ้น เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่วัยรุ่นจะนำใส่ขวดน้ำมาดื่มเองในบริเวณที่จัดงาน” นายฐานิศร์ กล่าว

ทั้งนี้ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น ในงานมีการจัดนิทรรศการ “กาชาดปลอดเหล้า เข้าใจเยาวชน คนไทยไร้พุง มุ่งพัฒนาแพทย์ทางเลือก” เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย  กาชาดปลอดเหล้า ซึ่งกิจกรรมนี้ สำนักงานสำธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ในการร่วมประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ให้นักสื่อสารสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์      ออกประชาสัมพันธ์ทั่วกิจกรรมของงานกาชาดอีกด้วย 

ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

Shares:
QR Code :
QR Code