‘น้ำบริโภค’ ผ่านเกณฑ์อนามัย 40% ‘ตู้หยอดเหรียญ-บรรจุขวด’ แค่ 70%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สมัชชาสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 22มีนาคมของทุกปีเป็น “วันน้ำโลก” (world  water day) เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืด ปัญหาการปนเปื้อนในน้ำ โดยในปีนี้มีคำขวัญว่า “น้ำสำหรับเมือง : การตอบสนองต่อความท้าทายในเขตเมือง” (water for cities) โดยให้ความสำคัญน้ำสำหรับชุมชนเมือง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในสลัม

นายจุรินทร์กล่าวว่า สถานการณ์การเข้าถึงน้ำสะอาดและปลอดภัย ในภาพรวมของประเทศปี 2554 พบว่า การเข้าถึงน้ำเพื่อการบริโภคของครัวเรือนมีความเพียงพอ แต่ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ โดยพบว่าทั้งน้ำประปา น้ำฝน น้ำบ่อบาดาลและน้ำบ่อตื้น ที่ใช้บริโภค มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์กรมอนามัยเพียงร้อยละ 40 ส่วนน้ำจากตู้หยอดเหรียญและน้ำบรรจุขวดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยปัญหาคุณภาพน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เกิดจากการปนเปื้อนแบคทีเรียมากที่สุด รองลงมาปัญหาด้านกายภาพและเคมี หากไม่มีการแก้ไข จะส่งผลให้มีผู้ป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำไม่สะอาดเพิ่มขึ้น เช่น อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ รวมทั้งโรคในระยะยาวจากสารเคมี เช่น สารหนู แมงกานีส ฟลูออไรด์ แคดเมียมและตะกั่วที่มีแนวโน้มสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น

“สธ.จะผลิตชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคอย่างง่าย เพื่อให้ประชาชนใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งจะทราบผลอย่างรวดเร็วและมีราคาถูก ใช้ง่าย โดยสธ.ตั้งเป้าจะลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและปลอดภัยลงครึ่งหนึ่งในปี 2558” นายจุรินทร์ กล่าว

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code