น่าน จัดลอยกระทง ‘ปลอดเหล้า เบียร์ และเบื่อประทัด’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


น่าน จัดลอยกระทง ‘ปลอดเหล้า เบียร์ และเบื่อประทัด’ thaihealth


เทศบาลเมืองน่าน จัดงานประเพณีลอยกระทง ปลอดเหล้า เบียร์ และเบื่อประทัด ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป


เทศบาลเมืองน่าน ได้ร่วมกับ 34 ชุมชนในเขตเทศบาล จัดงานประเพณีลอยกระทง "ปลอดเหล้า-เบียร์ และเบื่อประทัด” ประจำปี 2561 โดยมีนายวัชรพงษ์ โพธิสูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป และเพื่อสร้างคุณธรรม ความกตัญญู มีความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดกับประชาชน อีกทั้ง เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา


ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเพณีปลอดเหล้า เบียร์ และเบื่อประทัด ส่งเสริมเทศกาลลอยกระทงของไทย เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและทรงคุณค่า ไม่ให้ถูกทำลายให้เสียความเป็นเอกลักษณ์จากปัญหาที่มาจากการดื่มเหล้า เช่น ปัญหาอุบัติเหตุจราจร อาชญากรรม หรือการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน การมอมเมาเยาวชนหญิงและล่อลวง ขณะที่ ต้องการให้งดการจุดประทัดยักษ์ภายในบริเวณผู้คนหนาแน่น เพื่อความปลอดภัย


ภายในงานจัดให้มีการแสดงมากมาย อาทิ การประกวดนางนพมาศน้อย ให้เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี เข้าประกวด โดยมีผู้สมัคร จำนวน 18 คน งานวันลอยกระทง ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา อยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ


ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก หรือโฟมมาทำเป็นกระทง จะเน้นใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อจะได้ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาด และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการขับเคลื่อนให้ประเพณีต่าง ๆ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ส่งเสริมประเพณีอันดีให้คงอยู่ตลอดไป

Shares:
QR Code :
QR Code