นายอำเภอเขาสมิง จ.ตราด หนุนเยาวชนสร้างครอบครัวเลิกเหล้า

นายอำเภอเขาสมิง หนุนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ตราด จัดค่ายเยาวชน ปลูกฝังจิตอาสา ต้านภัยน้ำเมา นำไปสู่การสร้างต้นแบบครอบครัวเลิกเหล้า 

นายอำเภอเขาสมิง จ.ตราด หนุนเยาวชนสร้างครอบครัวเลิกเหล้า นายอำเภอเขาสมิง จ.ตราด หนุนเยาวชนสร้างครอบครัวเลิกเหล้า

เร็วๆ นี้ ที่ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตราด จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นคิด มีจิตอาสา ต้านภัยแอลกอฮอล์ 3 วัน 2 คืน เพื่อให้เยาวชนรับรู้ถึงพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างองค์ความรู้ในการทำงานของเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง สร้างแกนนำเยาวชนที่สามารถมาเป็นแกนนำในการทำงานต่อไป โดยเครือข่ายฯมีความคาดหวังว่าตำบลประณีต หมู่ 4 จะให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการสร้างครอบครัวเลิกเหล้า นำไปสู่หมู่บ้านปลอดเหล้าต้นแบบในจังหวัดตราด

นายสมหมาย เมฆกล่อมนายสมหมาย เมฆกล่อม นายอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดการอบรมในวันนี้ ขอขอบคุณเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและองค์การบริหารส่วนตำบลประณีต ที่ได้มองเห็นถึงปัญหาเด็กและเยาวชน ซึ่งประโยชน์ในการอบรมจะนำไปสู่เยาวชนที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมต่อไป
 

เรื่อง: จีรวัฒน์ แสงจันทร์
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดตราด

 

Shares:
QR Code :
QR Code