นักศึกษาเมืองลุงแซมบินดูงาน สสส.

 

 

นักศึกษา emba เมืองลุงแซมดูงาน สสส. ชื่นชมการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพได้ผลดี ทั้งที่มีงบประมาณและบุคลากรค่อนข้างจำกัด 

นักศึกษาอเมริกาดูงาน สสส.

 

คณะนักศึกษาหลักสูตร emba student (executive program) จากมหาวิทยาลัยรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 40คน เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยอาจารย์ศศิภัณร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส.และ รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ

อาจารย์ศศิภันณร์ กล่าวว่า คณะนักศึกษาได้เดินทางมาดูงานในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อศึกษาถึงศักยภาพในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ของภูมิภาคนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะที่เป็นภาคีกับมหาวิทยาลัยรัฐอริโซนา จึงได้พิจารณาคัดเลือกองค์กรที่มีพัฒนาการที่เด่นชัดของประเทศ เพื่อให้นักศึกษากลุ่มนี้เข้าศึกษาดูงาน เนื่องจากหลักสูตรบริหารไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องของการบริหารเท่านั้น แต่ยังต้องรวมไปถึงเรื่องสังคม ธุรกิจ และวัฒนธรรม ซึ่ง สสส.ถือเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างเด่นชัด

“เป็นที่ทราบกันดีว่ากิจกรรมทุกอย่างของ สสส.เมื่อทำแล้วส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จึงอยากให้คณะนักศึกษาได้เห็นว่าองค์กรที่ไม่ได้ดำเนินการทางด้านธุรกิจ แต่เน้นทางด้านสังคมก็สามารถทำงานได้สำเร็จได้ อันเป็นรากฐานของความสำเร็จด้านธุรกิจ จึงได้นำนักศึกษามาเยี่ยมชมที่ สสส.สำหรับประเด็นที่คณะนักศึกษาให้ความสนใจคือการก่อตั้งองค์กรและจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของไทย นอกจากนี้ยังชื่นชมแนวทางการรณรงค์สร้างสุขภาพ โดยใช้สื่อสารทางการตลาดเพื่อสังคมอย่างได้ผล ซึ่งแตกต่างจากในสหรัฐอเมริกา” อาจารย์ศศิภันณร์ กล่าว

รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ รศ.ดร.วิลาสินี กล่าวว่า คณะนักศึกษาหลักสูตร emba ให้ความสนใจการดำเนินการในองค์กรรูปแบบใหม่อย่าง สสส.และมีข้อสงสัยว่าภาษีบาปที่นำมาใช้นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพได้จริงหรือไม่ อีกทั้งยังรู้สึกชื่นชม สสส.กับการมีงบประมาณและบุคลากรที่จำกัด แต่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ตนเองได้นำเสนอเรื่องยุทธศาสตร์การดำเนินงานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ว่าเราสามารถทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ การวัดและประเมินผล และสื่ออื่นๆ อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่ามีคณะนักศึกษา อาจารย์ และนักธุรกิจเดินทางมาศึกษาดูงาน สสส.ค่อนข้างมากนั้น สะท้อนให้เห็นว่า สสส.เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ และเป็นองค์กรที่มีการปรับตัวให้ทันสมัยและเท่าทันกับเหตุการณ์ เพราะมีโครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ประกอบกับผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านของนานาประเทศ

 

เรื่องโดย: คีตฌาณ์ ลอยเลิศ , สุนันทา สุขสุมิตร team content www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code