นักวิชาการ ชี้ เคี้ยวหมากฝรั่งแก้เครียด

เผยช่วยให้คลายความวิตกกังวลและตื่นตัว

 

นักวิชาการ ชี้ เคี้ยวหมากฝรั่งแก้เครียด            ศาสตราจารย์วิชาพฤติกรรมศาสตร์และสมองเมืองจิงโจ้ บอกแนะนำว่า หากว่าชักรู้สึกเครียดขึ้นมา ให้หาซื้อหมากฝรั่งมาเคี้ยวเล่นเสีย มันจะช่วยให้หายความวิตกกังวล เกิดความตื่นตัว และคลาย เครียดลงไปได้

 

            ศาสตราจารย์แอนดรูว์ โชเลย์ มหาวิทยาลัยสวิลบอร์นได้พบจากการศึกษา โดยทำให้อาสาสมัครเกิดความ เครียดขึ้นพบว่า หากปล่อยให้ผู้ที่มีความ เครียดในระดับอ่อนเคี้ยวหมากฝรั่ง เขาจะบอกว่าค่อยรู้สึกคลายความรู้สึกกังวลลง มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เคี้ยวเกือบร้อยละ 17 ส่วนผู้ที่มีความเครียดระดับปานกลาง เมื่อได้เคี้ยวก็บอกว่า รู้สึกคลายลงได้เกือบร้อยละ 10

 

            จากการตรวจวัดระดับของคอร์ติโซลในน้ำลาย อันเป็นเครื่องแสดงให้รู้ระดับของความเครียด ก็พบว่าคนที่เคี้ยวหมากฝรั่ง จะระดับต่ำกว่าคนที่ไม่ได้ทำ ในความเครียดระดับอ่อนร้อยละ 16 และระดับปานกลางเกือบร้อยละ 12

 

            รายงานผลการศึกษาสรุปว่า การใช้หมากฝรั่ง ยังช่วยให้สามารถทำกิจการงานต่างๆ โดยรวมได้ดีขึ้น ผู้ที่เคี้ยวมันจะมีคะแนนทดสอบสมรรถภาพ ขณะเครียดปานกลางโดยเฉลี่ย เหนือกว่าเพื่อนที่ปากว่าง ร้อยละ 67 และหากเครียดแต่น้อย จะมีคะแนนสูงกว่าเกือบร้อยละ 109

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update 02-09-51

Shares:
QR Code :
QR Code