นักวิชาการหนุนภาษีสุราเต็มเพดาน

ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

นักวิชาการหนุนภาษีสุราเต็มเพดาน

 

        

 

          นายสุรศักดิ์ ไชยสงค์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6 ว่า หากรัฐบาลจะปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรเดินหน้าอย่างจริงจัง

 

          “ควรจัดเก็บภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และจัดเก็บตามมูลค่าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเลือกเก็บภาษีจากยอดที่สูงกว่า แต่ปิดจุดอ่อนที่ระดับอัตราภาษีที่เก็บจริงจะต้องขึ้นภาษีให้เต็มเพดาน เป็นวิธีที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากกว่า” นายสุรศักดิ์ กล่าว

 

          นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า หากรัฐปรับระบบภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์อย่างเดียวโดยใช้อัตราภาษีที่ใช้อยู่เดิม จะส่งผลทำให้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 20.9% ซึ่งจะทำให้ปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้น 12.3 ล้านลิตร และมีนักดื่มในระดับความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นเป็น 9.25% แต่หากใช้ระบบภาษีแบบผสมเช่นเดิม โดยปรับเพิ่มอัตราการเก็บภาษีให้เต็มเพดาน จะลดการเสียชีวิตลง 2,714 รายต่อปี ซึ่งจะเป็นการแสดงออกให้เห็นว่า รัฐบาลมีความจริงใจในการปกป้องสุขภาพของคนไทยได้ถึงปีละเกือบ 3,000 คน

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

 

update : 29-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

Shares:
QR Code :
QR Code