นักท่องเที่ยว 85.20% หนุนคุมร้านเหล้าช่วงสงกรานต์

นายรชต สหชัยเสรี ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมองค์กรงดเหล้า จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 53 จำนวน 500 ราย พบว่า 85.20% เห็นด้วยกับการควบคุมการจำหน่ายสุราในช่วงสงกรานต์ 32.80% เสนอให้มีมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 28.20% เสนอให้มีการควบคุมและห้ามจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลอย่างจริงจัง

นักท่องเที่ยว 85.20% หนุนคุมร้านเหล้าช่วงสงกรานต์

ดังนั้น ในเทศกาลประเวณีปี๋ใหม่เมือง 54 เครือข่ายฯ จึงเชิญชวนร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้ จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่สนุกและปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมเด่นล้ำ เล่นน้ำปลอดภัย ม่วนใจ๋ ไร้แอลกอฮอล์” ในวันนี้ 30 มี.ค. 54 ณ วิหารวัดปันเสา ถนนบุญเรืองฤทธิ์ อ.เมืองเชียงใหม่

นักท่องเที่ยว 85.20% หนุนคุมร้านเหล้าช่วงสงกรานต์

ทั้งนี้ จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน พบว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 53 มีผู้ถูกดำเนินคดีจราจรถึง 501,593 คน เพิ่มขึ้นจากปี 52 จำนวน 93,573 คน โดยพบว่าเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีลงมาเสียชีวิตและบาดเจ็บสูงถึงประมาณ 30% เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีลงมาประมาณ 12% โดยผู้ปกครองไม่ใส่ใจหรือละเลยในเรื่องความปลอดภัย ปล่อยให้เด็กนั่งโดยสารท้ายกระบะ ให้เด็กขับขี่รถและโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

นักท่องเที่ยว 85.20% หนุนคุมร้านเหล้าช่วงสงกรานต์

นอกจากนั้น จากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข ยังพบว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 53 แม้ว่าจะมีผู้กระทำความผิดจำหน่ายสุราในสถานที่ห้ามจำหน่ายลดลง แต่ร้านค้าริมถนนยังคงลักลอบจำหน่ายสุราให้แก่ผู้สัญจรไปมา เพราะเห็นว่าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ส่วนพฤติกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ ก็มีความไม่เหมาะสมและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เช่น การดื่มสุราขณะเล่นน้ำการบรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะตระเวนเล่นสาดน้ำสงกรานต์ การเล่นสาดน้ำที่รุนแรง การทะเลาะวิวาท วัยรุ่นสตรีมีการแต่งกายล่อแหลมยั่วยุ และพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม

ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมองค์กรงดเหล้า จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จ.เชียงใหม่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำร่องกำหนดพื้นที่เล่นน้ำรอบคูเมือง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ให้มีการจำหน่ายและนำสุราเข้าไปบริโภค ภายใต้แนวคิด “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ปลอดภัย ม่วนใจ๋ ไร้แอลกอฮอล์” ทำให้จำนวนผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต และการทะเลาะวิวาทเนื่องจากสาเหตุการดื่มสุราลดน้อยลง

ที่มา: หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ