นศ.แพทย์รณรงค์ลดอ้วน พึ่งออกกำลังกาย

ชี้…..คนไทยสนใจสุขภาพแต่ขาดความรู้ที่ถูก

นศ.แพทย์รณรงค์ลดอ้วน พึ่งออกกำลังกาย 

          สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งเอเชีย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมรณรงค์ลดอ้วนส่งเสริมสุขภาพในรั้วมหาวิทยาลัย หลังพบนักศึกษานิยมใช้บริการลดความอ้วนแบบผิดวิธี

 

          นายวสันต์ เจนธนากุล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 โรงพยาบาลรามาธิบดี ตัวแทนสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้จัดงาน bangkok heath expo โดยจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 6-8 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อต่างๆ

 

          “สหพันธ์ได้มีโอกาสเข้าร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ กทม.ที่มีนโยบาย ให้คนกรุงเทพฯ ไร้พุง ซึ่งร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้ต้องการให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มนักศึกษาหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นโดยการออกกำลังกาย เพื่อลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีมากกว่าหันไปหาวิธีการลดน้ำหนักแบบไม่ถูกต้อง” นายวสันต์ กล่าว

 

          นายวสันต์ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากแต่ขาดความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง บางคนต้องทำงานจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย จนเกิดโรคต่างๆ สะสม โดยโรคที่พบมาก นั่น คือ โรคอ้วนซึ่งเป็นโรคที่จะนำไปสู่โรคไม่ติดต่ออีกหลายโรค เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และบางรายที่เกิดปัญหาโรคอ้วนต้องไปใช้บริการเข้าคอร์สจากสถาบันเสริมความงาม ซึ่งเป็นสิ่งไม่จำเป็น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่นในระยะยาวอีกด้วย

 

          นอกจากนี้ จากการรณรงค์ที่ผ่านมาพบว่าแม้การสูบบุหรี่มีอัตราที่สูง แต่ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ต่างกับปัญหาเรื่องอ้วนและน้ำหนักเกินที่มีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสูงถึง 13 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งเอเชียได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้มีการรณรงค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

update 09-06-51

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code