นครนายก สร้างบุญกฐินปลอดเหล้า

นครนายก สร้างบุญกฐินปลอดเหล้า

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก นำโดย นายชัยพร ทวีวงษ์ ผู้ประสานงานฯ พร้อมด้วยเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าและชมรมเยาวชนนักพัฒนา ต.โคกกรวด ได้ออกสืบสานงานบุญประเพณีปลอดเหล้า งานกฐินปลอดเหล้าจังหวัดนครนายก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ให้การสนับสนุนและร่วมปณิธานสร้างงานบุญประเพณีปลอดเหล้า

นครนายก สร้างบุญกฐินปลอดเหล้า  นครนายก สร้างบุญกฐินปลอดเหล้า

จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าของเหล่าเยาวชนจังหวัดนครนายกด้วยดีตลอดมา ยิ่งสร้างกำลังใจและความมุ่งมั่นให้เหล่าเยาวชนร่วมกันรณรงค์สร้างงานบุญที่ปลอดเหล้า และได้บุญอย่างแท้จริง จึงได้ออกรณรงค์งานกฐินปลอดเหล้า ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก และ ณ วัดพรหมเพชร ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก ในระหว่างวันที่ 5-6 พ.ย. 54 ที่ผ่านมา

การรณรงค์ของกลุ่มเยาวชนได้สร้างความประทับใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มาร่วมงานบุญปลอดเหล้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) หน่วยราชการ วัด  และประชาชนที่มีใจในบุญประเพณีปลอดเหล้าอย่างแท้จริง
 

เรื่อง: นายธวัชชัย อินเทพ
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ