ทีมกู้ภัยเครือข่ายงดเหล้ากับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 15 พ.ย.54 ทีมวางแผนฯและทีมอพยพผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ได้ร่วมกันวางแผนและกำหนดจุดที่จะไปช่วยเหลือ(ข้าวสาร-น้ำดื่มสะอาด)ประจำวัน โดยสรุปว่า จะไปช่วยเหลือที่โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ทีมกู้ภัยเครือข่ายงดเหล้ากับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ทีมงานฯ ออกเดินทางรวมระยะทางไป-กลับประมาณ 108 กม.ใช้เวลาในการเดินทางและมอบสิ่งของทั้งสิ้นประมาณ 10ชม. สิ่งของที่นำไปให้ประกอบด้วยน้ำดื่มประมาณ 300 ลิตร(ชาวสันติอโศกมอบให้) ข้าวสาร 1 ถุงปุ๋ย ยาสมุนไพร 10 ชุด ที่นี่ใช้ระบบคลังกลาง ใครที่ของหมดสามารถมาเบิกไปใช้ได้ โดยพักที่โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) แบ่งกันนอนแยกเป็นห้องๆ แต่ละครอบครัวหรือเครือญาติ โดยมีครอบครัวคนไทย 20 ครอบครัว จำนวน 67 คน และแรงงานชาวต่างชาติ 10 ครอบครัว จำนวน 39 คน รวมแล้ว 106 คน แยกเป็นเด็ก 35 คน ผู้ใหญ่ 71 คน ไฟฟ้าใช้การได้ดี ส่วนห้องน้ำมีส้วมลอยน้ำ 1 จุด

ทีมกู้ภัยเครือข่ายงดเหล้ากับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทีมกู้ภัยเครือข่ายงดเหล้ากับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จากการสอบถามพบว่า น้ำลดลง แต่ว่ายังลำบากในการหาน้ำเพื่อดื่ม เพราะไม่มีเครื่องกรองน้ำ นอกจากนั้นก็มีข้าวสารที่ยังต้องการอีกจำนวนมาก เพื่อให้คนที่มาพักพิงและถวายแก่พระสงฆ์ ทราบมาว่าวัดต้นเชือกนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2324 แต่เพิ่งจะมาเจริญรุ่งเรืองประมาณ พ.ศ. 2490 ในตำบลบ้านใหม่มีวัดเพียงหนึ่งวัด แต่มีพุทธศาสนิกชนในตำบลบ้านใหม่และตำบลใกล้เคียงมาทำบุญอยู่เป็นจำนวนมาก มีหลวงพ่อวิหาร พระประธานในวิหาร สร้างในสมัยอยุธยาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านนับถือสักการะกันเป็นประจำ

เรื่อง: ประญัติ เกรัมย์
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code