ทำบุญผ้าป่าเมล็ดพันธุ์พืชฟื้นฟูฐานผลิตอาหารหลังน้ำท่วม

ทำบุญผ้าป่าเมล็ดพันธุ์พืชฟื้นฟูฐานผลิตอาหารหลังน้ำท่วม

แผนงานความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกับภาคีเครือข่าย และ สสส. จัดกิจกรรมผ้าป่าเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฟื้นฟูฐานการผลิตอาหารที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกได้เร็วที่สุด

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ประธานมูลนิธิชีววิถีและผู้จัดการแผนงานความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากปัญหาอุทกภัยทำให้พื้นที่การเกษตรในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสาน ได้รับความเสียหายอย่างมาก รวมถึงเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์พืชต่างๆ เช่น ข้าวพันธุ์เหลืองอ่อน ข้าวพันธุ์เพชรช่วย และข้าวพันธุ์ขาวตาเชือก

จากการสำรวจความต้องการของครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในจ.นครสวรรค์กว่า 2,538 ครอบครัว มีสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือ พันธุ์ข้าว พันธุ์ผักสวนครัว และพันธุ์ไม้ผล ซึ่งพันธุ์พืชพื้นบ้านเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องการมากเพราะพันธุ์พืชที่อยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันมักเป็นพันธุ์พืชที่ต้องมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก ซึ่งพันธุ์พืชพื้นบ้านมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยมากกว่า และยังเก็บพันธุ์ไว้ปลูกต่อ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะยาวของประเทศได้

นายวิฑูรย์กล่าวต่อว่า แผนงานความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกับ สสส. เครือข่ายอิสรภาพทางพันธุกรรม เครือข่ายเกษตรทางเลือก มูลนิธิจัดการความรู้ และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจ.นครสวรรค์ จึงรวบรวมและระดมเมล็ดพันธุ์จากพื้นที่อื่นกว่า500 สายพันธุ์ มาจัดกิจกรรมผ้าป่าเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฟื้นฟูฐานการผลิตอาหารที่ จ.นครสวรรค์ โดยจะกระจายพันธุ์พืชที่ได้รับบริจาคส่งให้เครือข่ายโรงเรียนชาวนาจ.นครสวรรค์ ทั้งสิ้น 20 ชุมชน ใน 5 อำเภอ คือ อ.เมืองอ.ท่าตะโก อ.ชุมแสง อ.พยุหะคีรี และ อ.โกรกพระ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกได้เร็วที่สุด

ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์ได้ที่มูลนิธิชีววิถี 125/356 ม.3 หมู่บ้านนราธิป ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือบริจาคสบทบทุนเพื่อนำไปซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขางามวงศ์วาน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 141-0-25261-2 ชื่อบัญชี น.ส.แก้วตา ธัมอิน และนางสายฝน อมรแมนนันท์

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิชีววิถี0-2985-3837-9 หรือ [email protected] สำหรับผู้ที่จะทำบุญด้วยเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์นั้น ขอให้เน้นร่วมเฉพาะที่เป็นพันธุ์พื้นบ้าน และเป็นพันธุ์พืชที่สามารถเพาะปลูกได้ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสาน

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code