ทำดีส่งท้ายปีใหม่เริ่มทำดี (อีก)

 

เมื่อเข้าสู่เดือนธันวาคมของทุกปี แน่นอนว่าหลายคนคงคิดโปรแกรมการไปเคานท์ดาวน์ในคืนข้ามปี ว่าจะไปที่ไหนดีขณะที่อีกหลายคนวางโปรแกรมว่าจะฉลองกันข้ามปี ตามสถานบันเทิงต่างๆ ให้ชุ่มชื่นหัวใจ ทุกอย่างล้วนอาศัยอารมณ์แห่งความรื่นเริงบันเทิงใจ เป็นปัจจัยร่วมทั้งสิ้น

แต่หากมองกลับกัน หากเรางดการเฉลิมฉลองความบันเทิงเริงรมย์ด้วยของมึนเมา และหันหน้าเข้าหาวัด ทำบุญสวดมนต์ในคืนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เราจะมองเห็นชีวิตได้อย่างชัดเจนว่าเราได้ทำความดีส่งท้ายปีเก่า และพร้อมที่จะเริ่มทำความดีต้อนรับปีใหม่กันอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้คนไทยได้ร่วมกันทำบุญข้ามปี แทนการทำบาปข้ามปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับเครือข่ายภาคีสร้างเสริมสุขภาพ อาทิกรุงเทพมหานคร มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เป็นต้น จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในคืนวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ ข้ามคืนไปสู่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ สสส.กล่าวว่า สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกือบ ๓๐ องค์กร จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดี ชีวิตดี” ในคืนวันที่ ๓๑ ธ.ค.นี้ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ โดยจะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อทำความดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และในโอกาสครบรอบพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี การตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

“จากการเกิดวิกฤติอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมทำความดีตั้งจิตสวดมนต์เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจของคนไทยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะครอบครัว ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนให้หลีกเลี่ยงอบายมุข สิ่งยั่วยุต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติดอีกด้วย”ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ กล่าว

พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และกรรมการมหาเถรสมาคมกล่าวถึงบุญที่จะได้จากการทำบุญและสวดมนต์ในคืนข้ามปี ว่า การได้ทำบุญ สวดมนต์ในคืนข้ามปีนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญกุศลที่ปฏิบัติมาตลอดปี หรือสิ่งใดที่เราทำผิดพลาดก็จะได้มาร่วมรวมจิตด้วยการสวดมนต์บทต่างๆ โดยเชื่อว่าจะสามารถลบล้างความร้ายด้วยความดี ชำระล้างบาปด้วยบุญ อดีตผ่านไปแล้วให้มันผ่านไป ไม่ต้องนำมาคิดใหม่และมาเริ่มต้นใหม่ ให้มองไปข้างหน้า อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้มองกลับไปทบทวนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การได้สวดมนต์ข้ามปีถือว่าเป็นโอกาสที่ได้ทำบุญ ทำความดีข้ามปี ซึ่งผิดกับบางคนที่มักนิยมทำบาปข้ามปีด้วยการดื่มเหล้าจนเมาฉลองกันข้ามปี

พร้อมกันนี้ พระพรหมวชิรญาณ ยังบอกถึง อานิสงส์ของการสวดมนต์ ด้วยว่า การสวดมนต์นั้นสามารถสวดได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อสวดเสร็จใจจะสงบ และในระหว่างที่เราสวดมนต์จิตจะสงบ และเมื่อจิตสงบ จะทำให้จิตสะอาดไม่เกิดความโกรธ ความโลภ ความหลง

โดยบทสวดมนต์ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปสามารถสวดได้โดยง่ายก็คือ บทสวดมนต์สรรเสริญ พระพุทธคุณ ธรรมคุณสังฆคุณ ซึ่งจะเป็นการให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ หมายถึงเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดพระบริสุทธิคุณ หมายถึง ไม่มีกิเลส และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเมื่อเราสวดมนต์ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เปรียบได้เหมือนกับการระลึกถึง ผู้มีพระคุณ และการระลึกถึงผู้มีพระคุณนี่เองจะทำให้เราสามารถผ่านพ้นภัยต่างๆ ไปได้ หรือการระลึกถึงพ่อ-แม่ ก็ถือว่าเป็นการระลึกถึงผู้มีพระคุณเช่นกัน โดยเมื่อเราเกิดภัยจะต้องตั้งสติต้องมีที่พึ่งทางใจ และการระลึกถึงผู้มีพระคุณจะทำให้เรามีสติเมื่อสติมาปัญญาจะเกิด ทำให้พบวิธีที่จะผ่านพ้นภัยไปได้

เมื่อเราได้สวดมนต์ จิตจะสงบ เมื่อจิตสงบก็จะได้คิดทบทวนว่าในปีที่ผ่านมาเราทำอะไรที่เป็นบาป อะไรที่ผิดพลาดไปบ้าง เมื่อคิดได้ก็จะได้ตั้งใจนำข้อผิดพลาดนั้นไปแก้ไขในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะใช้ค่ำคืนแห่งการทำบุญข้ามปี เป็นค่ำคืนในการตั้งสติค่ำคืนแห่งการตั้งต้นแก้ไขข้อผิดพลาดในปีที่ผ่านมา “ที่สำคัญเราจะได้ “บุญ” ต้อนรับปีใหม่”

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดย ปานมณี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ