ทำความเข้าใจโรคหวัด ป้องกันอาการในเด็ก

 

เด็กและเยาวชนถือว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติ ดังนั้นเด็กควรจะมีความสมบูรณ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น ความรัก ปลอดภัย ผู้ใหญ่ควรส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักมีความรู้ในการดูแลตนเองและสังคม

จากข่าวสารสุขภาพฉบับที่ 17 โดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.3 ชลบุรีได้ให้ความรู้เรื่องหวัดไว้ว่า โดยธรรมชาติในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น เด็กๆ อาจจะป่วยด้วยโรคหวัด มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จาม ไอ เจ็บคอ อาจมีไข้ได้แต่เป็นไข้ไม่สูง (ไม่เกิน 38°c) ซึ่งคนอื่นในครอบครัวเดียวกันอาจจะเป็นหวัดพร้อมกันที่เดียวหลายคน

โรคหวัดติดต่ออย่างไร?

โรคหวัด เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ จากเชื้อหวัดในอากาศ จากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย หรือการสัมผัสเชื้อโรค จากสิ่งต่างๆที่จับต้องได้ เช่น การเล่นกับคนเป็นหวัด โทรศัพท์ ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ และ ของเล่น

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหวัด

–  เด็กที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม

–  เด็กขาดสารอาหาร

–  ไม่ได้ดูดนมแม่

–  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะ เช่น มีควันบุหรี่ ควันไฟ ฝุ่นละออง อากาศอับชื้น

การเลี้ยงดูเด็กอย่างดี การให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้ครบทั้ง 5 หมู่ ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงการจับจมูก แคะ แกะ บริเวณหน้า แทะเล็บ หรือหยิบกิน ฝึกใช้ช้อนกลางขณะกินอาหารด้วยกัน และการได้พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ร่วมไปกับการให้เด็กได้รับวัคซีนครบถ้วนตามวัย การให้เด็กได้เล่น ได้สูดอากาศที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ เป็นปัจจัยร่วมกันที่ช่วยป้องกันเด็กไม่ให้เป็นหวัด หรือเมื่อป่วยเป็นหวัดก็รักษาได้ง่าย หายเร็ว

 

 

ที่มา : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.3 ชลบุรี

 

Shares:
QR Code :
QR Code