ทางสู่ฝันของเด็กบ้านเมอร์ซี่

ทางสู่ฝันของเด็กบ้านเมอร์ซี่ thaihealthทางสู่ฝันของเด็กบ้านเมอร์ซี่ thaihealth


ไม่นานมานี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม "Sook Training : เส้นทางพิชิตฝัน" ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (บ้านเมอร์ซี่) ย่านชุมชนคลองเตยเพื่อช่วยเด็กๆ ให้ค้นหาความฝันของตนเองและเลือกทางเดินไปสู่ความฝันอย่างถูกทาง โดยการใช้ทัศนคติที่เป็นบวกนำทางเพราะตระหนักดีว่าเยาวชนช่วงวัยรุ่น เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่รับอิทธิพลสภาพแวดล้อมทั้งความคิดจากเพื่อน และคนรอบข้างสื่อต่างๆ ที่เข้ามาสู่วิถีชีวิต มีความเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสหลอมพฤติกรรมวัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไปตามนั้น  คืออาจมีทั้งทางดี และที่จะเลวร้ายก็มีความเป็นไปได้สูง


ทางสู่ฝันของเด็กบ้านเมอร์ซี่ thaihealthนางรุจิรัตน์ ดุรงค์วิยะ ที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสร้างเสริมสุขภาวะและทักษะชีวิตสำหรับประชาชน เล่าถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลมีภารกิจในด้านปกป้อง คุ้มครอง และมอบโอกาสการศึกษาให้กับเด็กๆ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กในชุมชนคลองเตยเป็นประจำ แต่สิ่งที่เห็นว่าเด็กๆ ยังขาด และอยากที่จะเติมเต็ม คือ 'การค้นหาตัวตน'


"เด็กๆ ในชุมชนคลองเตยมีปัญหาที่หลากหลาย การค้นหาตัวตนของตัวเองเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพื่อให้เด็กรู้จุดมุ่งหมายในชีวิตแต่เท่าที่เห็นส่วนมากเด็กไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไร จะประกอบอาชีพอะไรในอนาคต ซึ่งตรงนี้ครอบครัวก็ไม่มีเวลาดูแลปล่อยปละละเลยให้เด็กสู้ชีวิตอย่างลำพัง โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจากมัธยมต้นสู่มัธยมปลาย และเรียนต่อในมหาวิทยาลัย เด็กบางคนเลือกเรียนตามเพื่อน ขาดการประเมินตัวเองว่าสามารถเรียนทางด้านนั้นๆ ได้จริงหรือไม่ และนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเรียนไม่ไหว และลาออกหรือโดนไล่ออกในที่สุดพอไม่ได้เรียนต่อเด็กก็หันไปพึ่งพายาเสพติด


กิจกรรมนี้จึงเป็นการปูพื้นฐานด้านทัศนคติ ให้รู้จักตัวเองสามารถค้นหาความฝันและเส้นทางเดินชีวิตของตัวเอง หลังจากวันนี้ไปเด็กๆ จะเริ่มเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น"นางรุจิรัตน์ กล่าว


การค้นหาความฝันและรู้จักตัวตนของเด็กๆ บ้านเมอร์ซี่ในครั้งนี้นำโดย น.ส.ธันยพร กริชติทายาวุธ โดยใช้กระบวนการสำรวจความพึงพอใจในแต่ละด้านของชีวิตพร้อมนำเสนอวิดีโอคลิปของนักสู้แต่ละคนไม่ว่าจะเป็น อ.สมคิด ลวางกูร, นิค วูจิซิค,อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นต้น


ด้านเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างนายวรธรรม เดชาภิรมย์ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา อายุ 16 ปี หรือน้องธัน เล่าว่า มีความฝันอยากเป็นครู เพราะเป็นอาชีพที่สุจริต มีแต่ให้และมีเกียรติ จึงตั้งใจที่จะประกอบอาชีพนี้ เพื่อทางสู่ฝันของเด็กบ้านเมอร์ซี่ thaihealthถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน แบบอย่างที่เป็นแรงผลักดัน คืออ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่มีความมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จ และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ผมก็จะยึดถือและปฏิบัติตามท่าน


อีกคน น.ส.ศิริกุล อินทรโกพิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง อายุ 17 ปี น้องเอิน เล่าความฝันที่อยากเป็นตำรวจว่า ตำรวจเป็นอาชีพที่ดูเข้มแข็งและมีความอดทน ตนอยากให้พ่อกับแม่ภูมิใจ โดยมี นิค วูจิซิค และ อ.สมคิดลวางกูร เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและทำให้ตนมีแรงบันดาลใจ ไม่ยอมแพ้โชคชะตา ต่อสู้กับชีวิตอย่างสุดความสามารถ และลงมือทำเพื่อให้ฝันเป็นจริงโดยไม่ยอมแพ้


สำหรับ นายอาทิตย์ ตรงกลาง โรงเรียนปทุมคงคา น้องไวท์ อายุ 17 ปี บอกว่ากิจกรรมในการค้นหาความฝันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ได้เห็นแบบอย่างจากหลายๆ คนในการต่อสู้เพื่อทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง เป็นแรงกระตุ้นที่จะไปถึงฝัน และทำให้ตัวเองเห็นภาพความฝันได้ชัดเจนมากขึ้น


"ผมมี พี่นิค วูจิซิค เป็นแบบอย่างของความไม่ยอมแพ้ ไม่ว่าจะต้องล้มสักกี่ครั้ง แม้ว่าตัวผมเองไม่ได้เก่งแต่จะพยายามจนสุดความสามารถเพื่อจะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์อย่างที่ตั้งใจไว้ให้ได้" น้องไวท์ ทิ้งท้ายด้วยแววตาที่มุ่งมั่น


ทางสู่ฝันเด็กบ้านเมอร์ซี่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เป็นทางดีงามที่ต้องผนึกใจให้เด็กๆ เดินตามทางนี้ให้ได้


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code