ทัพเรือจัดเดิน-วิ่งการกุศลกรมหลวงชุมพร

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ทัพเรือจัดเดิน-วิ่งการกุศลกรมหลวงชุมพร thaihealth


กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดให้มีการแถลงข่าว การจัดงาน "เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร๑๓๗ ปี" ที่จะจัดในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม๒๕๖๐ บริเวณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการ ทร.และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป และเพื่อนำรายได้จากการจัดงานสมทบทุนโครงการก่อสร้างสวนสมุนไพร สุริยมงคลเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ พรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ณ พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ พลเรือเอกปิติ วัลยะเพ็ชร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และอาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้แทนสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าว


ทัพเรือจัดเดิน-วิ่งการกุศลกรมหลวงชุมพร thaihealth


การจัดงาน "เดิน-วิ่ง กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ปี" แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น ๓ ประเภทคือประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๑ กม. ประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๕ กม. และประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ๓ กม.


เส้นทางการวิ่งมินิมาราธอน ระยะ ๑๑กม.เริ่มต้นที่ บก.ทร. วังนันทอุทยาน ถ.อิสรภาพโพธิ์สามต้น- สี่แยกบ้านแขก-ถ.อิสรภาพ-ถ.ลาดหญ้า


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที ๑. มูลนิธิราชสกุลอาภากร โทร ๐๒ – ๔๖๘ – ๒๖๙๒ หรือ๐๘ – ๔๖๔๒ – ๕๕๗๗ Fax. ๐๒ – ๘๗๗ -๘๖๒๔


๒. Facebook ค้นหาคำว่า"เดิน – วิ่ง ๑๓๕ปี กรมหลวงชุมพร"


๓. สมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพไทย โทร ๐๘ – ๑๖๕๘ – ๔๗๐๔

Shares:
QR Code :
QR Code