ถอดรหัส 3 โรคร้ายคุกคามเด็กไทย

หัวใจตีบเต้น-ศักดิ์ศรีบกพร่อง-สำลักเสรีภาพ

 ถอดรหัส 3 โรคร้ายคุกคามเด็กไทย

          ผอ.สถาบันรามจิตติ ระบุเด็กนักเรียนไทยกำลังป่วยหนัก ถูก 3 โรคร้ายรุมเร้า “หัวใจตีบตัน-ศักดิ์ศรีบกพร่อง-สำลักเสรีภาพ” สาเหตุหลักเกิดจากขาดความรัก ความอบอุ่น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ไม่ประสบความสำเร็จด้านการเรียนจนต้องหาจุดเด่นและให้ความสำคัญกับโลกอินเตอร์เน็ตมากเกินไป ทำให้กลายเป็นวิกฤติโลก โดยเฉพาะกลุ่มอาชีวะศึกษามีปัญหาค่อนข้างหนัก ชี้ทางแก้ต้องเริ่มจากม.ต้น

 

          ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วันที่ 1 ก.ค.51 นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดเผยภายหลังมอบหนังสือ”ทักษะชีวิตเด็กไทย 9 ด้าน”แก่ ศธ.ว่า ขณะนี้สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนไทยป่วยด้วย 3 โรค ประกอบด้วย 1.หัวใจตีบตัน เกิดจากเด็กขาดความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว โดยเฉพาะจากสถิติเด็กที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาครอบครัวแตกแยก 2.ศักดิ์ศรีบกพร่อง เกิดจากความที่เด็กอาจไม่ประสบความสำเร็จด้านการเรียน จึงต้องหาจุดเด่นด้านอื่นมาชดเชย เช่น ทำตัวซ่าเป็นหัวโจกแทน ซึ่งเกิดขึ้นมากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กในระดับอาชีวศึกษา และ3.สำลักเสรีภาพเกิดจากการที่เด็กให้ความสำคัญและสนใจอยู่กับโลกอินเตอร์เน็ต ทั้งที่อินเตอร์เน็ตถือเป็นดินแดนเถื่อน มีแต่เรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดี ทำให้ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กในหลายๆอย่าง

 

          “ตอนนี้ถือว่า ศธ.แก้ปัญหาเด็กและเยาวชนได้ดีในระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงอยากให้การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมีการรณรงค์แก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะหยิบยกปัญหาใหญ่ๆ ขึ้นมาเป็นเรื่องหลักในการรณรงค์ เช่น ปัญหาเหล้า ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาเยาวชนอีกหลายเรื่อง อาทิ ปัญหาความรุนแรง เพศสัมพันธ์ ยาเสพติด อุบัติเหตุ ซึ่งศธ.ควรให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ และรณรงค์ในระดับโรงเรียนอย่างจริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กในระดับ ม.ต้น จากผลการวิจัยพบว่า เมื่อเด็กเริ่มกินเหล้าตั้งแต่ม.ต้น โอกาสที่จะติดเหล้า ยาเสพติด เป็นไปได้สูงมาก ซึ่งหาก ศธ.รณรงค์และประครองไม่ให้เด็กยุ่งเกี่ยวกับเหล้าทั้งในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย จนถึงระดับอุดมศึกษา เด็กก็จะมีความรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้มากขึ้น และช่วยลดปัญหาต่างๆไปได้มาก”

 

          นายอมรวิชช์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาชนในแต่ละด้านเหล่านี้ต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นพร้อมกระแสโลกาภิวัตน์ ที่โลกยังรู้ไม่เท่าทัน เรียกได้ว่าเป็นวิกฤติของโลก ทำให้ในหลายประเทศจึงต้องมีการประมวลประสบการณ์ปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไข สำหรับหนังสือทักษะชีวิตเด็กไทย 9 ด้าน ได้แก่ 1.สันติศึกษา2.สวัสดิศึกษา 3.ครอบครัวศึกษา 4.จริยศึกษา 5.เพศศึกษา 6.พหุวัฒนธรรมศึกษา 7.บริโภคศึกษา 8.เหล้ายาศึกษา และ 9.สื่อศึกษา ซึ่งเป็นการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในหลากหลายประเทศที่มีปัญหาคล้ายกับประเทศไทย อาทิ ปัญหาเด็กติดเหล้า ติดยาเสพติด ตั้งท้องก่อนวัยอันควร เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสถิติวัยรุ่นตั้งท้อง 8-9 แสนคนต่อปี

 

          ด้านนางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัด ศธ.กล่าวว่า หนังสือทักษะชีวิตเด็กไทย 9 ด้านถือว่าสอดคล้องกับความประพฤติเสี่ยง 9 ประเด็นที่ ศธ.กำหนดไว้ในกฎกระทรวง อาทิปัญหาเด็กหนีเรียน ลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท เหล้า ยาเสพติด สุรา ปัญหาชู้สาว การพนันปัญหาค้าประเวณี ซึ่งศธ.สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนได้ โดยจะได้นำหนังสือที่ได้รับมอบทั้ง 1,000 ชุด จำนวน 10,000 เล่มส่งต่อไปยังสารวัตรนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการส่งเสริมความประพฤติไปขยายผลต่อ รวมทั้งจะได้มอบให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 178 เขต และเผยแพร่ต่อไปยังโรงเรียนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้อยากฝากให้สถาบันรามจิตติจัดทำหนังสือเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวะ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่มีปัญหาค่อนข้างหนักว่า ควรดูแลพิเศษอย่างไรเพื่อให้นักศึกษาอาชีวะมีศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับจากสังคมต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

update : 02-07-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code