ต.สุวรรณภูมิ เมืองเกินร้อย ประกาศนโยบายบั้งไฟปลอดเหล้า

นายปรีชา แสนรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จ.ร้อยเอ็ด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบั้งไฟปลอดเหล้าในพื้นที่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ว่า ได้มีการร่างประกาศนโยบายสาธารณะเรื่องงานบั้งไฟปลอดเหล้า และจะออกประกาศอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 26 พ.ค. เพื่อให้ทันใช้ในงานบั้งไฟที่จะจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1-5 มิ.ย.54 นี้

ต.สุวรรณภูมิ เมืองเกินร้อย ประกาศนโยบายบั้งไฟปลอดเหล้า

ทั้งนี้ ทางเทศบาลได้มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์กับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมถึง เทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำชุมชน ให้ได้รับทราบในหลักการ และพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติร่วมกันในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลต่อไปให้กับพื้นที่อื่นๆ

ในส่วนของการรณรงค์เฝ้าระวังในพื้นที่นั้น ในวันที่ 29 พ.ค.54 นี้ จะมีการประชุมแกนนำเยาวชนเพื่อทำความเข้าใจในบทบาทการทำงานของแต่ละคน เพื่อประสิทธิภาพในการรณรงค์และเฝ้าระวังในงานให้เกิดการบังคับใช้จริง เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 51 และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายที่ทางเทศบาลได้ประกาศไปเช่นกัน  ซึ่งพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ที่เกิดการตื่นตัวและการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมฯปี 51 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ต.สุวรรณภูมิ เมืองเกินร้อย ประกาศนโยบายบั้งไฟปลอดเหล้า

ด้านเนื้อหาในประกาศเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ เรื่อง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติการร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ที่ถนนประสานเมือง ถนนรองเมือง และถนนรัตนวงษา ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 1–5 มิถุนายน 2554 มีรายละเอียด ดังนี้

1.ห้ามจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนถนนหรือทางเท้าและในสถานที่จุดบั้งไฟ

2.ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในสถานที่ราชการและสวนสาธารณะ

3.ห้ามจัดให้มีการแสดงการเต้นรำโดยไม่เหมาะสม (โคโยตี้) การแสดงลามก

4.ห้ามปิดกั้นถนนเพื่อเรี่ยไรเงินผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารยานพาหนะที่สัญจรไป – มา

5.ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในบริเวณพื้นที่จัดงานฯ

6.ผู้เข้าร่วมงานควรงดเว้นการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายในงาน

7.ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดควรงดเว้นการเสพเครื่องดื่มมึนเมา

ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย

ต.สุวรรณภูมิ เมืองเกินร้อย ประกาศนโยบายบั้งไฟปลอดเหล้า

เทศตำบลสุวรรณภูมิ จึงประกาศเป็นนโยบายสาธารณะกำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปลอดภัย ปลอดอาวุธ สนุกได้โดยไม่มีเหล้า และขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าให้คำนึงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยให้กับเด็กเยาวชนและผู้มาเที่ยวงานทุกคน

ทั้งนี้ก็เพื่อสืบทอด และรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสุวรรณภูมิและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

                        

ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

 

Shares:
QR Code :
QR Code