ตู้น้ำหยอดเหรียญแบคทีเรียอื้อ

พบ 215 ตู้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

ตู้น้ำหยอดเหรียญแบคทีเรียอื้อ 

 

 

 

          สนอ.เผยผลสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั่วกรุง พบ 215 ตู้ ปนเปื้อนเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แถมขาดการดูแลความสะอาด อีกทั้งไม่มีระบบตัดไฟรั่ว

 

          นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงข่าวภายหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ว่า สำนักอนามัย (สนอ.) กทม. รายงานในที่ประชุมถึงผลสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั้งหมด 2,000 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากผู้ประกอบการ 30 ราย ซึ่งผลการสุ่มตรวจ 997 ตัวอย่าง พบ 215 ตัวอย่างหรือคิดเป็น 21.56% ปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีการดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเนื่องจากพบคราบฝุ่นละอองภายนอกตู้น้ำดื่ม นอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณห้องจ่ายน้ำ และตู้น้ำดื่มส่วนใหญ่จะไม่มีระบบตัดไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟรั่วหรือลัดวงจร

 

          ทั้งนี้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2544 กำหนดให้การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค ต้องมีใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามแนวทางการพิจารณา เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยวัสดุที่ใช้ในการผลิตตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญต้องทนทาน ไม่ผุกร่อน ไม่มีสารละลายน้ำที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค การติดตั้งต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ที่สาธารณะ มีระบบป้องกันภัยจากกระแสไฟรั่ว หรือไฟฟ้าลัดวงจร ผู้ประกอบการต้องทำความสะอาดตู้ ถึงเก็บน้ำ หัวจ่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ และตรวจสอบประสิทธิภาพของการล้างฆ่าเชื้อเครื่องจักรอุปกรณื อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีการบันทึกเป็นเอกสารให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบได้

 

          อย่างไรก็ตาม สนอ.และสำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง จะเร่งสุ่มตรวจตู้น้ำดื่ม พร้อมทั้งติดสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่ตู้น้ำดื่ม เพื่อยืนยันมาตรฐานให้ประชาชนได้รับทราบความปลอดภัย หากพบว่าไม่ได้มาตรฐาน จะยึดใบอนุญาตและปิดบริการตู้น้ำดื่มทันที

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

update:04-02-52

Shares:
QR Code :
QR Code